Demonska kontrola

...

Riječ koju uvijek govori "biti kontroliran od strane demona iznutra". Umjesto da to definiramo ili prevedemo terminom "opsednuće demonom", što podrazumijeva pripadnost demonu, daleko je pametnije da to jednostavno prevedemo sa "demonska kontrola" ;.

Najbolja definicija ove ključne riječi daimonizomai je demonska kontrola, što znači da demon ima kontrolu nad nekom određenom osobom. Ovu ključnu riječ nalazimo u grčkom tekstu u Mateju 04:24; 08:16, 28, 33;09:32; 00:22; 15:22; Marku jednoga i 32; 5: 15 - 16,18; Luki 08:36; Ivanu 10:21

Ovom definicijom demonska kontrola uključuje boravak demona u osobi i vršenje izravne kontrole nad tom osobom, s određenim stupnjem umnog poremećaja ili fizičke pometnje u tijelu. Ova definicija uzima u obzir i ključnu riječ i ključni izraz, kao i posljedice.

Dakle, demonska kontrola uključuje: boravak demona u osobi, što stavlja naglasak na ključni izraz; izravnu kontrolu nad tom osobom, što stavlja naglasak na ključnu riječ; određeni stupanj umnog ili fizičkog poremećaja, što je posljedica demonskog boravka u osobi i njegove izravne kontrole nad njom. 

Dobar primjer demonske kontrole nalazimo u Mateju 12: 43-45, gdje se govori o mjestu gdje demon prebiva i stavlja naglasak i na ključnu riječ i na ključni izraz. U Marku 5: 1-20 nalazimo primjer posljedice demonske kontrole iu fizičkom iu mentalnom području.

...

"Kako demon može prebiva u istom tijelu u kojem prebiva i Duh Sveti"? Većina vjernika shvaćaju da još uvijek posjeduju grešnu prirodu. Duh Sveti koegzistira sa grešnom prirodom vjernika. I Duh Sveti i grešna priroda nalaze se u čovjekovoj nutrini. Poanta je u tome da vjernik ima dvije prirode. Duh Sveti prebiva u novoj prirodi, a ne u grešnoj prirodi. Demon ne prebiva u novoj prirodi, već u staroj grešnoj prirodi. Činjenica da dvije prirode koegzistiraju unutar vjernika pokazuje zašto i demon i Duh Sveti mogu koegzistirati unutar vjernika: oni prebivaju u dva različite prirode. I posljednja stvar, po samoj definiciji, demonska kontrola može se ponavlja (Mat. 12: 43-45; Lk. 11: 24-26).

Bog koristi demone za duhovni rast vjernika

...

Jedna vrste demonske aktivnosti je demonsko uznemiravanje, kada demon uznemirava osobu izvana.Primjer ovoga nalazimo u Rimljanima 15:22 i 1. Solunjanima dva i 18. Ova dva odjeljka govore o ometanju;Sotona ometa planove vjernika. To je demonsko uznemiravanje, kada demoni ometaju rad vjernika.

Bog koristi demone za duhovni rast vjernika. Bog će dopustiti određeni stupanj demonske aktivnosti izvana, ali ne iznutra, zbog duhovnog rasta vjernika. U 2. Korinćanima 12: 7, Bog je upotrijebio demona da bi Pavla naučio poniznosti.

Druga vrsta demonske aktivnosti koju ne smijemo brkamo sa demonskom kontrolom je demonski utjecaj. Primjer ovoga nalazimo u Mateju 16: 21-23. Nakon što je Ješua rekao da će umrijeti, Petar je rekao da tako nešto Njemu ne može dogoditi. Zatim se Ješua okrenuo, pogledao Petra i rekao: Bježi mi s očiju, Sotono! Očigledno je da je Sotona pokušavao spriječiti Mesiju da ode na križ. Petar je u tom trenutku bio pod satanskim uticajem.Treba da pravimo razliku između demonske kontrole i demonskog uznemiravanja, kao i između demonske kontrole i demonskog utjecaja. Demonsko uznemiravanje i demonski utjecaj su aktivnosti izvan osobe, ali demonska kontrola se odvija unutar osobe.

Na temelju čega možemo reći da li je netko pod kontrolom demona iznutra? Prije no što nešto kažemo o određenim simptomima, potrebno je reći riječ-dvije da bismo ostali u izbalansiranim okvirima. Ovi simptomi demonske kontrole sami po sebi ne dokazuju da demon prebiva u nekoj osobi, jer mogu postojati drugi problemi koji su uzrok istih simptoma. Samo zato što netko ima jedan ili više od ovih simptoma nije definitivan dokaz da u nekom prebiva demon. Mora postojati ukupnost simptoma da bismo mogli reći da je demonizacija u pitanju. Moramo stalno da držimo ovaj balans i da budemo pažljivi da ne odemo bilo u jedan ili drugi ekstrem. Jedan ekstrem tvrdi da danas ne postoje demonske aktivnosti; drugi ekstrem gotovo sve pripisuje demonima. Moramo izbjeći oba ekstrema. Ukupno je trinaest simptoma demonske kontrole.

...

Simptomi Demona

FIZIČKA BOLEST: Jedan simptom demonske kontrole je fizička bolest (Mat. 9: 32-33). Ponovo želim reći da nisu sve fizičke bolesti posljedica demonske kontrole. Djela 05:16 prave razliku između onih koji su pod utjecajem demona i onih koji naprosto trpe fizičku bolest, nevezano s demonima.

MENTALNI POREMEĆAJ: Drugi simptom je mentalni poremećaj (Mat. 17:15). I opet, nije svaki mentalni poremećaj posljedica djelovanja demona. Danijel 4: 1-37 bilježi slučaj mentalne bolesti koja nije posljedica djelovanja demona

DUBOKA DEPRESIJA: Treći simptom je duboka depresija, poput tamnog oblaka depresije. I opet, većina ljudi prolazi kroz razdoblja depresije i to je sasvim normalno. Kad netko doživi neuspjeh na poslu, najvjerojatnije će ga pogodi depresija, isto kao i onoga koji padne na ispitu. Takve pojave same po sebi nisu dokaz djelovanja demona.Međutim, u slučaju kada je depresija posljedica djelovanja demona, to može osjetiti. Kad se, npr. uđe u sobu, može se osjeti taman oblak depresije i to je simptom na koji se ovo odnosi.

OMALOVAŽAVANJE SAMOGA SEBE: Četvrti simptom je omalovažavanje sebe samoga. Demoni vole da lažu čovjeka, potičući njegov nedostatak samopoštovanja.

SAMOUBOSTVO: Peti simptom je samoubojstvo. Demoni ponekad pokušavaju ubiti čovjeka u kojem prebivaju, pa tako samoubojstvo može biti simptom njihovog djelovanja. Netko sklon samoubojstvu, netko tko je više nego jednom pokušao sebi oduzme život, može biti da je pod utjecajem demona, ali, opet, to samo po sebi nije dokaz.

PASIVNOST: Šesto, pasivnost također može biti simptom demonske kontrole. Netko tko neprestano živi u stanju stanju, na koga izgleda da ništa u njegovom okruženju ne može utjecati, može biti pod demonskom kontrolom.

NEMORAL: Sedmi simptom je nemoral. Demoni su "nečisti" duhovi. Budući da su nečisti, ljude koje kontroliraju, potiču na nečista djela.

GORČINA: Osmi simptom je gorčina. Neprestani stavak gorčine protiv svega i svakoga, protiv Boga, svijeta, itd, može biti simptom demonske kontrole.

UPOTREBE DROGE: Sedmi simptom je upotreba droge. Uporaba droge i pasivno stanje idu ruku pod ruku. Često sam imao prilike da idem jednom prometnom gradskom ulicom i da sretnem osobu koja mi je dolazila u susret, očito pod utjecajem droge. Gledao je, ali nije vidio; skroz je bio pasivan. Osobe koje koriste drogu su vrlo pasivne i to također može biti simptom demonske kontrole.

...

PSIHOLOŠKE MOĆI: Deseti simptom su psihološke moći. Kad ljudi izgledaju da imaju psihološke moći ili izgleda da znaju što će se dogoditi, i to može biti simptom demonske kontrole. Nisam imao prilike da se susretnem s velikim brojem ljudi koji su pod demonskom kontrolom. Svih ovih godina u službi, susreo sam se s možda četiri ili pet ljudi koji su očito imali problem s demonima. U slučaju jedne djevojke, kad god bi netko došao u njeno društvo, osjetio bi taj taman oblak depresije kojeg sam ranije spomenuo. Kad bi sama bila u prostoriji, ugasila bi sva svjetla kako bi mogla biti u mraku. Ako bi netko ušao u prostoriju, ne znajući da je ona tamo i upalio svjetlo, prepao bi se vidjevši je kako sjedi, s izrazom na licu kao da je netko uhvatio da radi nešto što ne bi smela.U slučaju jedne druge djevojke koja je imala problem sa demonima, uvijek je izgledalo da ona zna nešto unaprijed. Izgledalo je da ima neke neobične psihološke sposobnosti i psihološke moći. Ako bi netko pozvonio na vrata, ona je uvijek znala tko je to, iako, s obzirom na to gdje je sjedila, nije bilo mogućnosti da vidi tko je na vratima. Psihološka moć zaista jeste pravi simptom.

ŽIVOTINJSKE SKLONOSTI: Jedanaesti simptom demonske kontrole su životinjske sklonosti. U slučaju jedne od gore navedenih djevojaka, ona je mogla pojesti cijelo pile tako brzo da je izgledala kao da je gladna životinja. Ona se za stolom ponašala kao životinja.

UZNEMIRENOST PRILIKOM ČITANJE BIBLIJE: Dvanaesti simptom je uznemirenost prilikom čitanja Biblije. Demoni ne vole slušati Božju Riječ. Ona ih uznemirava i tjera da odu. Ako netko izgleda miran prije no što se Biblija otvori, a potom postane vrlo uznemiren kada počne čitanje Biblije, to može biti simptom demonske kontrole.

VIŠESTRUKA LIČNOST: Trinaesti simptom je višestruka ličnost. Demoni imaju načina da preuzmu karakteristike drugih ljudi. Vrlo često, u osobi sa višestrukom ličnošću boravi nekoliko demona. U jednom trenutku, govoriće jedan demon, u drugom, drugi demon; stvarajući tako promjenu ličnosti.Dobar primjer koji pokazuje višestruko prisustvo simptoma je opsjednuti iz Gerasim o kojem čitamo u Marku 5: 1-20.  Marko je u njegovom slučaju naveo osam simptoma: u njemu je prebivao demon (st. 2); imao je neobičnu fizičku snagu (st. 3); imao je napade bijesa (st. 4-5); podijeljenu ličnost (st. 6-7); odbojnost prema duhovnim stvarima (st. 7); prekomjernu osjetljivost i senzibilitet (st. 7); izmijenjen glas (st. 9); i okultno premještanje (st. 13) kad su demoni iz čovjeka prešli u krdo svinja. Da je ovaj čovjek bio pod utjecajem demona potvrđuju veći broj simptoma, a ne samo jedan ili dva.