Branko Zivotin, katolički astrolog - prognozer

 

Crna magija

 

Svakom čovjeku mogu vidjeti u horoskopu, da li je pod crnom magijom i zašto mu se neke stvari događaju. Pored horoskopa, i preko otiska dlana se jako lako vidi i ta crna magija, sve što je vezano za svako zlo.Naime, radi se jedna specijalna astrološka karta koja je isključivo vezana za viđenje crne magije.

 

Vradžbina mrtvog tla
Astrološke planete i magija
Prizivanje mrtvih
Blažena Djevica na polumjesecu
Pravda i odmazda
Magijski alati
Voodoo magija
Mračne ceremonije
Magijsko djelovanje
Magijski obred
Magijski rad
Magija spoj dva svijeta
Činjenice o crnoj magiji
Napadi demona
Jaoj kuku lele, crna magija, čini i uroci u Srbiji
Rad s crnom i bijelom magijom
Magijski rituali
Magija, simboli i rituali
Vrste Crne Magije
Prokletstvo
Božje obiteljsko prokletstvo
Uz dopuštenje Boga, Sotona napada čovjeka
Čovjek i džini
Demonska kontrola
Moć čarobnih riječi
Ćiribu Ćiriba
Energija elemenata
Hexovi
Vradžbine
Ispunjavanje želja
Korištenje bilja u crnoj magiji