Vradžbine

...

Kad jedna vradžbina počinje delovati? Kako vradžbina deluje na nekoga? To je ono sa čime se magijaš bavi. On, sigurno neće odavati svoje tajne, sigurno se neće hvalisati. Može li se putem vradžbina, kletvi, bajanjem, upropastiti nečiji život? Jesu li sve to samo praznovjere, čiste gluposti, ili to stvarno postoji? Da li netko treba prvenstveno vjerovati u tako nešto da bi mu se to ostvarilo? 

Ljudi često ovakva pitanja postavljaju a odmah u startu kažu da u to ne vjeruju, da tako nešto ne postoji i da su to samo izmišljotine, laži kako bi se uzeo novac od jadnih naivnih, lakovjernih ljudi. Mnogi su uvjereni da vradžbine djeluju samo na one osobe koji u to vjeruju a onaj tko ne vjeruje da vradžbina baš mu ništa ne može. Ljudi izuzetno griješe po dobrom običaju jel govore nešto što nisu imali prilike izučavati i da o vradžbinama saznaju od ljudi koji se time bave.

Vradžbina na vradžbinu ide sa ritualima. To je magija i ne može se govoriti o kakvom praznovjerju. Može neko o tome pisati koliko želi ali sigurno da takvoj osobi neće mu pomoći ništa od pisanja. Vradžbine se vrše još kako, razne čini se bacaju na nekoga a sve iz neke koristi.

Vradžbine postoje loše i nikako dobre iako možete čuti da magijaši sprovode dobronamjerne vradžbine. Loše su one vradžbine kada se nekome nažao učini izgubiti sve, da mu ništa ne polazi za rukom a dobronamjerne vradžbine su sa željom osobe koja naručuje magiju da se neko privoli protivno svojoj volji što nema aman nikakve veze s kakvim dobrim namjerama. Sve vradžbine su loše i idu Đavolu, i svi koji su naručivali vradžbine otvorili su vrata pakla jer žele da unište drugog. To je sve energija jel kako postoji Bog, tako postoji Vrag. Kako postoji dobro, postoji i loše. Tu nema baš nikakvo praznovjerje, jel se to sve vidi. Ne vidi se samo kada je riječ o samom Bogu i vragu ali se vide djela njihova.

...

Vradžbine se danas koriste u cijelom svijetu i to je izuzetna vještina a ona spada pod crnom magijom, sinonim je zlo i radi se tako da nanese nekome zlo i radi se tako da nanese osobi samo loše. Dobro je poznato da u prirodi sve zrači. Ljudska bića imaju određene vrste zračenja. Zračenje je sukladno antipolaritetom općeg načela, koje može biti pozitivno i negativno, dobro ili loše. Misli, želje, osjećanja predstavljaju veliki izvor energije zračenja.

Dobro i loše, čovjeka obavezno prate. Kao što je noć gdje neminovno dođe dan. Tako se radi u vradžbinama da se dobro zamijeni sa lošim. Sve vradžbine se rade tajno, gdje nitko ne može uhvatiti osobu koja vrši vradžbinu. Onaj koji vrši vradžbinu čini potpuno sam na određena mjesta. Čovjek može sumnjati u nekoga ali nikada ne može dokazati jel dokaze nema da mu je osoba nanijela loše. Jedini dokaz mu je taj da je njemu sve krenulo nizbrdo. Sve mu se srušilo, bolest, smrti u obitelji, gubitak posla, finasijski užas, ljubav se raspala, problemi i brige ga samo prate. Takva osoba ne može reći i tužiti nekoga jel dokaza nema. Nitko mu vjerovati neće.

Kada se izvrši vradžbina na nekoga, nikada se ne rade vradžbine da osobi krene odmah loše već da joj krene postupno. Kada se tako uradi, osobi ide sve niz brdo i prođe i po dvije - tri godine kada takva osoba kome je sve otišlo u majčinu ne počne se zapita, da li je ona pod crnom magijom? Kada se ona prizove pameti, vradžbine su uzele toliko maha u njenom životu da osoba može samo pokleknuti i živjeti jednim mučeničkim životom.