Branko Zivotin, Katolički astrolog, hiromant, numerolog - Beograd

Vradžbine

U Srbiji nema "crne" magije i nitko nije pod "crnom" magijom

Ovaj tekst nek ljudi u Srbiji, prihvate samo kao vid zabave i budalaštine!

Kad jedna vradžbina počinje delovati? Kako vradžbina deluje na nekoga? To je ono sa čime se magijaš bavi. On, sigurno neće odavati svoje tajne, sigurno se neće hvalisati. Može li se putem vradžbina, kletvi, bajanjem, upropastiti nečiji život? Jesu li sve to samo praznovjere, čiste gluposti, ili to stvarno postoji? Da li netko treba prvenstveno vjerovati u tako nešto da bi mu se to ostvarilo? 

Ljudi često ovakva pitanja postavljaju a odmah u startu kažu da u to ne vjeruju, da tako nešto ne postoji i da su to samo izmišljotine, laži kako bi se uzeo novac od jadnih naivnih, lakovjernih ljudi. Mnogi su uvjereni da vradžbine djeluju samo na one osobe koji u to vjeruju a onaj tko ne vjeruje da vradžbina baš mu ništa ne može. Ljudi izuzetno griješe po dobrom običaju jel govore nešto što nisu imali prilike izučavati i da o vradžbinama saznaju od ljudi koji se time bave.

Vradžbina na vradžbinu ide sa ritualima. To je magija i ne može se govoriti o kakvom praznovjerju. Može neko o tome pisati koliko želi ali sigurno da takvoj osobi neće mu pomoći ništa od pisanja. Vradžbine se vrše još kako, razne čini se bacaju na nekoga a sve iz neke koristi.

Vradžbine postoje loše i nikako dobre iako možete čuti da magijaši sprovode dobronamjerne vradžbine. Loše su one vradžbine kada se nekome nažao učini izgubiti sve, da mu ništa ne polazi za rukom a dobronamjerne vradžbine su sa željom osobe koja naručuje magiju da se neko privoli protivno svojoj volji što nema aman nikakve veze s kakvim dobrim namjerama. Sve vradžbine su loše i idu Đavolu, i svi koji su naručivali vradžbine otvorili su vrata pakla jer žele da unište drugog. To je sve energija jel kako postoji Bog, tako postoji Vrag. Kako postoji dobro, postoji i loše. Tu nema baš nikakvo praznovjerje, jel se to sve vidi. Ne vidi se samo kada je riječ o samom Bogu i vragu ali se vide djela njihova.

Vradžbine se danas koriste u cijelom svijetu i to je izuzetna vještina a ona spada pod crnom magijom, sinonim je zlo i radi se tako da nanese nekome zlo i radi se tako da nanese osobi samo loše. Dobro je poznato da u prirodi sve zrači. Ljudska bića imaju određene vrste zračenja. Zračenje je sukladno antipolaritetom općeg načela, koje može biti pozitivno i negativno, dobro ili loše. Misli, želje, osjećanja predstavljaju veliki izvor energije zračenja.

Dobro i loše, čovjeka obavezno prate. Kao što je noć gdje neminovno dođe dan. Tako se radi u vradžbinama da se dobro zamijeni sa lošim. Sve vradžbine se rade tajno, gdje nitko ne može uhvatiti osobu koja vrši vradžbinu. Onaj koji vrši vradžbinu čini potpuno sam na određena mjesta. Čovjek može sumnjati u nekoga ali nikada ne može dokazati jel dokaze nema da mu je osoba nanijela loše. Jedini dokaz mu je taj da je njemu sve krenulo nizbrdo. Sve mu se srušilo, bolest, smrti u obitelji, gubitak posla, finasijski užas, ljubav se raspala, problemi i brige ga samo prate. Takva osoba ne može reći i tužiti nekoga jel dokaza nema. Nitko mu vjerovati neće.

Što dobiva osoba kada netko naruči vradžbinu na njega

Onaj koji naruči vradžbinu, taj plati i želja mu je da nekome krene loše ili da osobu putem vradžbine zadobije. Vradžbine su poslovi kao svaki drugi posao samo što se ovdje radi o magijskim ritualima. Nitko neće odavati tajne u vradžbinama jel ne može. Cilj jednog vračara je samo da mu vradžbina uspije i sa time je on jak. Putem vradžbina se može sve učiniti, može faktički sve uraditi. Pitanje je samo, koliko je neka osoba spremna izdvojiti novac za vradžbinu? Isto također, šta osoba želi dobiti putem vradžbina?

Kada se izvrši vradžbina na nekoga, nikada se ne rade vradžbine da osobi krene odmah loše već da joj krene postupno. Kada se tako uradi, osobi ide sve niz brdo i prođe i po dvije - tri godine kada takva osoba kome je sve otišlo u majčinu ne počne se zapita, da li je ona pod crnom magijom? Kada se ona prizove pameti, vradžbine su uzele toliko maha u njenom životu da osoba može samo pokleknuti i živjeti jednim mučeničkim životom.

Bosiljak u službi vradžbina

Mnogi misle da je bosiljak dobar ali se on isključivo koristi za magijske svrhe. Preko bosiljka se radi magijski ritual da čovjeku se napravi pravo rasulo u njegovom životu. Ovo je neutralna biljka gdje se preko ove biljke radi dobro i loše. Moć njegova je izuzetno jaka kada se kombinira sa specijalnim nožem. Magija biljke Bosiljak nije ni malo bezazlen jer svećenici još kako znaju njegovo pravo magijsko dejstvo gdje ga i sami koriste za rituale. Pravo značenje bosiljka u ritualima nikada neće odati svećenik a svećenik se uvijek dati krive informacije i uvijek će reći da bosiljak ima simboliku vjerskog i duhovnog karaktera, što je totalno netočno.

Jabuka za sex i rasulo u ljubavi

Isto preko obične crvene jabuke može napraviti pravo rasulo u ljubavi nekome. Preko jabuke se vrši vradžbina da netko bude švalerast, kao i da osoba oboli od srca. Sve kada se ovo čita izgleda malo šašavo, smiješno, nestvarno, zanimljivo ali upravo vradžbine su takve kada netko tako radi da osoba ne povjeruje i da mu izgleda samo interesantno, komično ali sve to ima jedan jak učinak, moć da je to nevjerojatno koliko je jaka energija i zračenje ali energija i zračenje isključivo loša.