Istina u znaku Ophiuchus

...

Za sada sam jedini astrolog na prostorima bivše Jugoslavije, na prostorima Vojvodine, Srbije, koji jedini gledam po "Pravilnom Horoskopu" i da su znakovi zodijaka isto što i zviježđa zodijaka: "Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji!" (Matej 6.10), koji ljudima prezentujem surovu istinu. Koji ističem Boga i njegova dela vezana za proricanje ili vezano za crnu magiju. Preko 13 stog Zodijačkog znaka Ophiuchus - Zmijonošca, koji je tvorac svake istine, jel sam ovaj Zodijak oslikava i samoga Isusa Hrista. Ostali 12 astroloških znakova oslikavaju i 12 apostola. Ne samo da oslikava i 12 apostola već oslikava i "O nebeskoj hijerarhiji" a posebno kada se dubiozno bude gledao Ophiuchus - Zmijonošac.

U "nebeskoj hijerarhiji" se anđeli dele na tri hijerarhije: višu, srednju i nižu, a svaka hijerarhija se dalje deli na tri čina. Upravo tu leži i otkrovljenje. Tu leži ono čuveno trojstvo "Otac, sin, Duh". Kada se to lepo pogleda na horoskop, dobija se jedno povezivanje trojstva, odnosno jedan aspekat koji je već tako poznat svima a to je Trigon, koji stvara luk od 120 stepeni.

Nebeska vojska

...

Ono što se treba znati jeste da anđeli su anđeli čuvari, vojska nebeska "Smilujte se na me, smilujte se na me, prijatelji moji, jer se ruka Božija dotakla mene." (Jov 19,12) "Slavite Gospoda, sve vojske njegove, sluge njegove, vršitelji volje njegove!" (Psalam 103,21) duhovi "Ivan na sedam crkava u Aziji. Milost vam i mir od onoga, koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, i od sedam duhova, koji su pred prijestoljem njegovim;" (Otkrivenje 1,4), javljaju manje tajne i namere Božije, podstiču na vrlinu, stoje ljudima najbliže. To sve stoji u 13 Zodijačkom znaku Ophiuchus - Zmijonošac, koji upravlja nad drugim Zodijačkim znacima i pušta one zrake kao što Sunce pušta zrake nad Zemljom ili kao što noću Mesec obasja da se vide putevi. Oni se svi zajedno nazivaju anđelima (vesnicima), zato što svi služeći Bogu učestvuju u ljudskom spasenju; mada to nije njihova jedina služba. Tako i mi ljudi, služimo Bogu i kada umremo, naše duše idu kod Boga, dok neke duše nejdu kod Boga jel su odbile da služe Bogu, jel su se opredelili za služenje Satani i tako se ponašali u životu prema drugim ljudima.

Sotana princ i vladar svijeta

...

Sotona je postao vladar ovoga svijeta koji funkcionira bez Boga, i princ zračnih sila "U kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja." (2. Korinćanima 4,4) "U kojima ste nekad hodili po vijeku ovoga svijeta, po knezu, koji vlada u zraku, po duhu, koji sad radi u sinovima nepokornosti," (Efežanima 2,2). On je optužitelj "I začuh glas veliki u nebu, koji je govorio: "Sad dođe spasenje i sila i kraljevstvo Boga našega, i vlast Krista njegova, jer je zbačen tužitelj braće naše, koji ih je tužio pred Bogom našim dan i noć." (Otkrivenje 12:10), onaj koji iskušava Onda pristupi k njemu kušač i reče: "Ako si Sin Božji, zapovjedi, da ovo kamenje postane kruh!" (Matej 4:3;) "Zato i ja, jer nijesam mogao više podnositi, poslah, da upoznam vjeru vašu, da vas nije kako zaveo u napast napastnik, i da uzalud ne bude trud naš." (1. Solunjanima 3:5), i obmanjivač "Jer ničemu nijesam svijestan, no u tom nijesam opravdan; a koji mene sudi, Gospodin je." (1.Korinćanima 4:4) "I u bezdan baci ga, i zatvori, i zapečati nad njim, da više ne zavodi naroda, dok se ne navrši tisuća godina; i potom valja da bude odvezan na malo vremena,." (Otkrivenje 20:3).

...

Njegovo samo ime znači protivnik ili "onaj koji se suprotstavlja." Drugo ime koje se korist za Sotonu, je đavo i znači "ogovarač." Sotona će učiniti bilo što, što je u njegovoj moći da se suprostavi Bogu i onima koji slijede Boga. Međutim, Satanina sudbina je zapečaćena - vječnost u ognjenom jezeru "I đavao, koji ih je zavodio, bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje je zvijer i lažni prorok; i bit će mučeni dan i noć u vijeke vjekova." (Otkrivenje 20:10). Sotona i njegovi demoni sada pokušavaju uništiti i obmanu sve one koje slijede i slave Boga "Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere." (1. Petrova 5:8)

Demoni su opisani kao zli duhovi "On pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im vlast da izgone duhove nečiste i da liječe svaku bolest i svaku nemoć." (Matej 10:1), nečisti duhovi "Puni začuđenja pitali su svi jedan drugoga: "Što je ovo? Jedna nova, silna nauka! I usto zapovijeda nečistim duhovima, i oni ga slušaju!" (Marko 1:27), i Satanini anđeli "I zbačen bi zmaj onaj veliki, stara zmija, koja se zove đavao i sotona, koji zavodi sav svijet, zbačen bi na zemlju, i anđeli njegovi zbačeni biše s njim." (Otkrivenje 12:9). Sotona i njegovi demoni obmanjuju svijet (Korinćanima 4: 4), napadaju kršćane (Korinćanima 12: 7; Prva Petrova 5: 8), i bore se protiv svetih anđela (Otkrivenje 12:4-9). Demoni su duhovna bića, ali mogu pojaviti u fizičkom obliku (Korinćanima 11:14-15). Demoni / pali anđeli su Božji neprijatelji - ali poraženi neprijatelji. Veći je onaj koji je u nama, nego oni koji su u svijetu (Prva Ivanova 4:4).

...

Zašto je Sotona ispao iz raja? Zbog ponosa. Želio je da bude Bog, ne sluga Božji. Zapazite koliko puta se spominje da je Sotona planirao da uradi nešto u (Izaiji 14:12-15. Ezekiel 28:12-15) opisuje Sotonu kao izuzetno lijepog anđela. Sotona je bio najviši među anđelima i najljepši od svih Božijih stvorenja ali nije bio zadovoljan svojom pozicijom. 

Želio je da i on bude Bog, da Boga zbaci s prijestolja i preuzme vladavinu nad svemirom. Sotona je želio biti Bog i time je kušao i Adama i Evu u Edenskom vrtu (1. Mojsijeva 3:1-5). Kako je Sotona pao s neba? Zapravo, pad nije adekvatan opis. 

Bilo bi mnogo točnije reći da je Bog izbacio Sotonu s neba (Izaija 2:15; Ezekiel 28:16-17). Sotona nije pao s neba, već je bio izbačen. Zbog svog otpadanja od Boga demonske sile ništa ne mogu stvoriti, već mogu samo da ruše.

Sva Istina stoji u zviježđu Ophiuchus

...

Sva istina leži u 13 Zodijačkom znaku Ophiuchus - Zmijonošac, gdje priznaćete da astrolozi pobijaju ovaj znak iz razloga što preko ovoga znaka Zodijaka mogu saznati surovu istinu o crnoj magiji o onome što je Isus Krist govorio o onome što kada se netko posveti Bogu da mora tako i da se ponaša, kako bi ljudi vidjeli božija dijela. 

Da ako ističe Boga i astrologiju kao božiju da mora govoriti Istinu, da ništa ne dodaje a niti da oduzima od onoga što je Bog dao čovjeku a ujedno i ono najvažnije a to je "Spasenje". 

Ako nema Sotona, demoni, crna magija, onda ne postoji ni Bog, Isus, onda ni astrologija nije božija već izmišljotina. Današnji astrolozi i numerolozi su malo kontradiktorni sa onim što govore, riječi i djela su im u sukobu i kose se jako.

...

Videći da je nevaljastvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli i srca njihova svagda samo zle, pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji, i bi mu žao u srcu. Bog reče: hoću da istrijebim sa zemlje ljude koje sam stvorio, od čovjeka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio Kad Gospod vidje, da je pokvarenost ljudi na zemlji bila velika i da je sve mišljenje i htijenje srca njihova svejednako išlo samo na zlo. Pokaja se Gospod, da je bio načinio ljude na zemlji, i bio je duboko ožalošćen. I reče Gospod: "I zbrisat ću s lica zemlje, čovjeka i zvijeri, gmizavce i ptice u zraku, jer se kajem, što sam ih načinio." (Postanak 6;5-7). To se dogodilo zbog toga što se čovjek zbog općenja s nečistim duhovima i korištenja njihovih " darova" (magije, zlobe, pakosti, sujete, bezbožnost, razvrat, ljubomore, varanjem, preljubima, kurvašluku, lopovluku, idolopokloništvima, ne iznošenje istine i ostalog) konačno razvratio, to jest, otpao je od Boga i više nije bio u stanju da ispunjava onaj zadatak zbog kojeg je bio stvoren, nije mogao realizirati sebe u dobru, ljubavi i istini, uspinjući se ljestvicom duhovnog razvoja. Njegovo dalje postojanje postalo je besmisleno. Astrolozi, numerolozi, svećenici, skrivaju pravu božiju "Istinu" od ljudi zbog svoje koristi i sami navode ljude na pogrešan put. Svima je poznata sudbina Babilonskog carstva koje je pretrpjelo strašni slom i propast. Ista sudbina zadesila je Asirsko i Perzijsko carstvo.

...

Ona istina koja je iz zviježđa Ophiuchus, koju dobivamo od glasnika anđela, sleduje: "Jer ti narodi koje ćeš naslijediti, ne dozvoli da slušaju gatare i vračare; a tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj Proroka iz tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; Njega slušajte "Kad dođeš u zemlju, koju će ti dati Gospod, Bog tvoj, ne uči se činiti gnusobe onih naroda! Neka se ne nađe kod tebe nitko, koji bi pustio da sin njegov ili kći njegova idu kroz oganj, nitko, koji bi vračao, ili koji bi gatao, ni koji bi čarao ili bajao, Nitko, koji bi gonio duhove, nitko, koji bi pitao duha mrtvaca ili duha vračarskog ili se obraćao na mrtve! Jer je gnusoba Gospodu, tkogod se tim bavi. Zbog tih gnusoba protjerat će ih ispred tebe Gospod, Bog tvoj. A ti budi potpuno sav Gospoda, Boga svojega! Jer ti narodi, što ćeš ih protjerati iz posjeda njihova, slušaju gatare i vračare. A tebi Gospod, Bog tvoj, tako što ne dopušta. Proroka iz sredine tvoje, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospod, Bog tvoj. Njega slušajte!" (Ponovljeni zakon 18;9-15) " Na samu žalost, toga nema kod astrologa, numerologa i ne žele slušati Gospodina Boga, već su se još priklonili Sotoni, te iznose ono što Sotona radi kako bi odvratio čovjeka od Boga i kako bi se priklonio Sotoni. Zato ćete danas vidjeti njihova dijela koji će govoriti da nema nikakva crna magija, da ne postoje anđeli, demoni i da čovjek upravlja svojom sudbinom. Zato ćete danas ćuti iz njihovi usta krivu sliku o astrologiji i krivu sliku o Bogu.

...

Današnji astrolozi, numerolozi, tarotolozi ne služe Božjim djelima

...

Uvidi ćete da isti ti astrolozi, numerolozi nikada vam neće konkretno reći jel se ne služe Božjim djelima i ne iznose ono što je Bog zapisao već iznosi mnogo nejasnoće iz razloga što su se priklonili Sotoni a Sotona nikada ne ništa konkretno i ono što Bog smjera sa nekim, već se Satna služi lukavošću i prefrigranošću da zavara ljude isto to možete vidjeti i kod astrologa, numerologa ta djela. Koriste i taktiku zbunjivanja, s ciljem da žrtva posumnja u ispravnost vlastite percepcije. Obavezno naglase kako su ‘i drugi tako učinili’.  Pa onda prosudite, čija su to djela, Satanina ili Božja? Ovdje imamo jasno ukazivanje na nemoć svih vrsta čarobnjaštva pred voljom i silom Božjom i na neminovnu kaznu koja pogađa one koji se bave magijom i astrologijom ili pribjegavaju pomoći okultista.

Tako u knjizi "Ako vas pozove faraon: 'Učinite ipak kakvo kakvo čudo', onda reci Aronu: 'Uzmi štap svoj i baci ga pred faraona i postat će tada zmija." (Izlazak 7;9) čitamo o tome kako su magi i čarobnjaci, suprotstavljajući se Mojsiju, činili mnoga čudesa pred faraonom uz pomoć čarobnjačkih čini, ali nisu mogli da se odupru sili Božjoj i na kraju krajeva su bili prinuđeni da priznaju svoj poraz od proroka Mojsija. Tako će na kraj krajeva i ovi današnji magijaši, vidovnjaci, gatari, astrolozi, numerolozi, tarot tumači (crnomagijaši) morati na kraju prihvatiti poraz da ne služe Bogu i da ne iznose istinu onako kako je dato čovjeku, da iznose onu istinu koja se svodi na laž i prijevaru. Ali ja tvrdim da se astrologija kako je predstavljaju današnji astrolozi u tom slučaju upodobljava sa palim anđelima koji su otpali od Boga radi varanja ljudskog roda. 

Zviježđe Ophiuchus 13 Zodijački znak lijepo svakom pravom astrologu koji poštuje silu Božju daje iznositi ono kako treba po božijoj volji - "kako na nebu, tako i na zemlji". Ovaj znak nam upravo govori, kroz kakve težine ćemo morati proći kako bi savladali crnu magiju - utjecaje palih anđela a ujedno čega se moramo odreći, radi spasenja. Jer poznato je da Bog hoće da se svi ljudi spase i da dođu u poznanje istine "Koji hoće, da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine." (1. Timoteju 2,4), svi bez iznimke. Ovo je samo jedan mali djelić što Ophiuchus otkriva.