Branko Zivotin, katolički astrolog - prognozer

Magija za posao u 2021 godini

Magija za posao, odnosno za poslovni uspjeh i financijsku jačinu je najtraženija u 2020 godini, a sigurno će biti tako i u 2021 godini u okvirima situacije koja se karakteriše kao nova normalnost, socjalno distanciranje, pandemija covid-19 koronavirus. Posao, novac, novi posao, karijera, pobjeda konkurencije na prvo mjesto i finacijska stabilnost.

Ako se znaju sposobnosti jedne osobe, zna se i poslovnost. Tada se radi magija u poslovnosti gdje se radi jedan magijski ritual da se novac obrće, a takav ritual je efektan za posao. Isplativ je jer donese ogromnu zaradu pet puta više nego što je osoba dala i to u jakom brzom roku. Ovakav ritual mahom naruče osobe koje se bave trgovinom i nekretninama. Šokirani budu kako magijski to djeluje.

Ljudi koji žive u državama koje imaju najveće plaće najviše ulažu u očuvanje vlastitog posla. Za očuvanje poslovnosti na godišnjoj razini se ulaže 500 eura za financijsku stabilnost. To se odnosi isključivo na magijske usluge za posao, primjerice kod problema sa konkurencijom jer mnogi poslovi su konkurentni na tržištu. Naravno, ljude ne interesira toliko bruto plaća koliko neto plaća, a to je iznos novca koji zaposlenici nose kući nakon što se izvrše svi odbitci. To je novac koji imate u džepu na dan isplate i u odnosu na neto plaću se procjenjuju ulaganja.

Također ljudi koji ne mogu nikako da se zaposle iako stalno konkurišu negdje a uvijek im se samo obeća ali ne i da ih primi, postoji jedan ritual tada koji može da se uradi osobi, vezan za posao. Interesantno je da su se mnogi tako ubrzo zaposlili a dosada niti jedna osoba nije nezaposlena koja je to uradila. Zaposlila se u onom sektoru gde su željeli. Sve je posao i mahom sve se može učiniti novcem.

U Švicarskoj su najveće plaće a slična situacija je i u Norveškoj, Danskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Švedskoj, Austria, Njemačkoj. U ovim zemljama su ljudi najviše poslovni i profesionalni i mahom sprečavaju rizik od gubitka posla tako što se zaštite na vrijeme na godišnjem nivou, dugoročno, a to je i jedan od razloga uspješnosti ovih zemalja u odnosnu na druge. Ostaje pravilo, imaše pare - rješavaš problem.

Astrolog sam koji poseduje mnoge sposobnosti iz okvira egzaktnosti i ja sam svoj život od malena posvetio tome i dobro naučio ovaj posao. U današnje vreme kada se jako lako ostaje bez posla kada svako danas kuburi sa novcem i ne znaju kako i gdje više da zarade za život i za preživljavanje ili kako da imaju dugoročna primanja za svoju porodicu. Mnogi žele da imaju plaću najmanje 1.500 EUR do prosečnih 4500 EUR a nikako manje kao što je 500 EUR što je tako malo za jedan normalan život. Besparica je obuhvatila svakoga. Ne treba se puno nervirati jer to neće riješiti baš nikakav problem vezano za posao i za financije. To će samo stvoriti jednu veliku nervozu i napetost svakome a često i svađe nastupaju bespotrebno.

Kada se nekome gleda posao, iz natalne karte točno se vidi koji posao da osoba obavlja, kao i na koji način upotrebiti magiju a da bude uspjeha u poslovnosti. Mnogi rade poslove koji im ne leže i koji je neisplativ a mnogi opet ne znaju ni sami više gdje da traže posao i što da rade. Promjene ih ubijaju i imaju veliki strah od gubitka posla jer svaki gubitak nosi gubitak financija. Karijera se najviše vidi kod svakog i ona je kod svakog istaknuta a mnogi imaju prikrivene talente koje ne znaju i gdje ne mogu ni sanjati što može doneti uspjeh.

Od podataka su mi potrebni:

■ Ime i prezime
■ Vaš datum rođenja
■ Čas rođenja
■ Mjesto rođenja, mjesto življenja
■ Ukratko opis što želite u poslu

Kako poslati novac ?

Cena je 200 eura.

■ Uplate se vrše preko Western Uniona i adresira se na:

Branko Životin
Serbia.

■ MTCN broj se šalje na moj mail: zivotin@astrovojvodina.com
■ koliko novca je uplaćeno
■ Odgovor da sam novac preuzeo dajem istog dana kad je izvršena uplata
■ Astrološku analizu dobijate u roku 7 dana na mail koji ste poslali kontrolni broj uplate.