Branko Zivotin, katolicki astrolog - prognozer

Linije djece kod žene od 35 godina i više

 

Svaka žena koja je navršila 35 godina i želi imati dijete, još kako se može vidjeti na njenom lijevom dlanu da li će dobiti dijete kao i u kojoj godini će dobiti dijete, kao i koji će pol biti.

Isto tako, svaka žena koja je navršila 35 godina i više, može i odlučiti koji će pol djeteta željeti roditi? Kako će ga roditi? Da li će ga roditi prirodnim putem ili carskim rezom? Da li će trudnoća biti prirodnim putem ili umjetnim?

Linije djece na lijevoj ruci će jasno pokazati ženu koja ima 35 godina i više sve vezano za djecu i za trudnoću, dok na desnoj ruci se gleda za djevojke koje imaju do 30 godina života. 

Lijevi dlan i linije djece uvijek će pokazati, da li će žena od 35 godina dobiti dijete i kada će dobiit kao i način trudnoće.

Desni dlan kod žene koja ima 35 godina i više, linije djece će pokazati život djeteta kojeg će roditi kao i odnos koji će dijete imati s ocem. Isto tako, pokazat i određene bolesti koje će dijete imati tijekom života. Desni dlan i linije djece kod žene koja ima 35 godina i više, pokazat će kompletan život djeteta, kao horoskopski znak.

Više informacije :

Oznake linije djece za ženu od 35 godina i više

 

Ukoliko žena od 35 godina ima ove oznake koje su naznačene na slici, može biti sretna jer će roditi dijete. Linije se moraju tada mjeriti i gledati u kojoj godini se linije spajaju s linijom srca, linijom života ili linijom Sudbine. Tamo gdje se linija spaja i ne presijecaju druge linije, liniju djece, to je godina kada će žena ostati i roditi dijete.

Svaka linija djeteta koje je naznačeno u ženskom lijevom dlanu, potvrdit kada će žena roditi dijete i u kojoj godini. Samo jasna linija bez loših oznaka će pokazati, koliko će točan broj djece žena roditi.

Kako možete vidjeti djecu na dlanu? Na liniji srca, grana prema srednjem prstu Saturna. Na liniji života i braka.

Djeca se također mogu naći iz srednje falange drugog prsta gdje su okomite crte koje ukazuju na broj djece.

Ako žena ima 35 godina i na svom lijevom dlanu ima ove oznake koje su na slici, to je godina njezine trudnoće. Ove oznake nikako ne vrijede za ženu koja ima ispod 35 godina.

Moje Usluge:

- Simboli poput trokuta na liniji djece pokazuje da će dijete biti jako talentirano.

- Jasno označene linije Jake i zdravlje djece

- Ako žena ima liniju djece pod broj 1. Ova žena će roditi muško dijete u 37 godini života. Vertikalni mala linija, koji je povezan s linijom ljubavi (ljubav) pokazat pol .. Ako linija je duga - to je dječak. Ako je kratka crta - to je djevojčica.

- Linija djece pod brojem 2. Žena rađa žensko dijete u njenoj 38 godini života. Dijete dolazi neplanirano. Otac djeteta ne prihvaća dijete. Žena rađa dijete vanbračno.

- Linija djece pod brojem 3. Žena rađa dijete umjetnim putem u dobi 42 godine. Ukoliko je linija djece slomljena, dijete će imati zdravstveni problem.

- Ako je oznaka linije djece pod brojem 4. Žena upada u seksualnu avanturu s čovjekom koji je oženjen. Obitelj vrši pritisak na ženu jer ne želi roditi vanbračno dijete te je prisiljavaju da dijete abortira. Trudnoća u dobi 43 godine.

- Linija djece pod brojem 5. Trudnoća u dobi 40 sete godine.

- Linija djece pod brojem 6. Trudnoća aktivna u dobi 37 godine života. Spol dvije djevojčice. 

- Linija djece pod brojem 7. Trudnoća u dobi 39 godina ali sa spontanim pobačajem. Žena neće roditi dijete jer će ga abortirati.