Linija života

...

Linija života je jedna od tri glavne linije (druge dvije su linija glave, srca i sudbine , koja se naziva i Saturn, koja počinje od ručnog zgloba i ide prema gore u smjeru srednjeg prsta) prisutne na dlanu ruka. Linija života počinje od ruba između palca i kažiprsta i završava na spoju zapešća (vidi sliku).

Većina ljudi misli da linija predstavlja njihov životni vijek . Ovo je djelomično tumačenje. Zapravo, uglavnom odražava vitalnost i fizičku energiju osobe. Također pokazuje hoćete li tijekom cijelog života imati nesreće ili teške bolesti. Očito linija ne može predvidjeti slučajnu smrt uslijed nesreće, na primjer.

Linija života u hiromantiji važan je pokazatelj zdravlja, energije i vitalnosti osobe. Vjeruje se da predstavlja fizičku snagu, sposobnost podnošenja teških vremena i sposobnost oporavka nakon neuspjeha.

Linija života obično je prva linija koja se vidi kada se čita s nečijeg dlana, a nalazi se na rubu dlana, blizu palca i monsuma . Obično se proteže od ruba dlana do baze palca. Može varirati u duljini, dubini i zakrivljenosti te također može imati različite oblike.

Linija života također može biti pokazatelj emocionalnog i duhovnog blagostanja osobe. Duboka i duga linija života može biti pokazatelj snažne emocionalne povezanosti s drugima i duboke duhovne veze sa svemirom. Plitka i kratka linija može biti pokazatelj nedostatka emocionalne povezanosti i slabe duhovne povezanosti.

Da biste pročitali liniju života, potražite njezinu duljinu, dubinu i zakrivljenost. Ako je linija duboka, duga i zakrivljena znak je dobrog zdravlja, vitalnosti i fizičke snage. Ako je linija plitka, kratka i ravna to je znak lošeg zdravlja, nedostatka energije i fizičke slabosti.

Ručni čitač također će ispitati oblik linije kao i sve lomove ili promjene u smjeru linije. Čitač iz dlana zatim će koristiti te informacije za predviđanje i pružanje uvida u fizičko i emocionalno zdravlje pojedinca.

U hiromantiji se dubok struk općenito smatra pozitivnim znakom, jer ukazuje na jaku konstituciju i vitalnost. Vjeruje se da su ljudi s dubokim strukom manje osjetljivi na bolesti i imaju veću fizičku i emocionalnu otpornost. No, duboki struk može ukazivati ​​i na sklonost pretjerivanju i pretjerivanju, što može imati negativne posljedice.

...

✅ Možete me najbrže kontaktirati na moj oficijalni mejl. Kliknite da napišete poruku:

zivotin@astrovojvodina.com

Ako je duga linija, označava fizičku snagu i robusnost, osobito ako tvori dobro iscrtanu krivulju ili polukrug. Ako je prilično tanak, ukazuje na veću živčanu snagu i vrlo jaku volju. U slučaju bolesti, takva linija će pružiti veći otpor i lakše će se boriti nego široka i duboka linija. Duga linija života u hiromantiji obično se smatra pozitivnim znakom, jer ukazuje na jaku konstituciju i dug životni vijek. Smatra se da su ljudi s dugim životnim vijekom zdravi i otporni, s potencijalom da dožive duboku starost. Ponekad se dugi red može povezati i s viškom loših navika, poput prejedanja, pijenja i sl., što može negativno utjecati na nečije zdravlje.

Ako linija života ima dugu i jasnu putanju, bez ikakvih nepravilnosti i prekida, ona osigurava dugovječnost, vitalnost i odsutnost bolesti, zahvaljujući dobroj konstituciji . Ako je, naprotiv, sastavljen od prstenova, krugova i trokuta, to ukazuje na loše zdravlje, slab živčani otpor i nedostatak vitalnosti.

Nema pojasa za spašavanje: Ako su druge linije na dlanu jasne i nema samo pojasa za spašavanje, to nije dobar znak. Ukazuje na loše zdravlje i kratak život.

Linija života koju vidimo na desnoj ruci razlikuje se od lijeve. Ono što primijetite na lijevoj ruci je u domeni mogućnosti, jer ova ruka ukazuje na sudbinu. Suprotno tome, naša su postignuća ucrtana s desne strane.
Stoga ne postoji apsolutna fatalnost i ono što nam budućnost nosi možemo promijeniti svojom voljom i svojim odlukama.

Znak na lijevoj ruci označava samo mogućnost, hipotezu. Da bismo bili sigurni da će se neki događaj dogoditi, isti se znak mora ponoviti u obje ruke. Opet, međutim, iako postoji ponavljanje, ipak je moguće promijeniti, oblikovati svoju sudbinu. Znak bolesti prisutan na desnoj ruci zapravo se može smanjiti i nestati nakon promjene u životu.

Tu mislim na znakove koji prethode srčanom udaru, koji postupno nestaju s desne ruke nakon godinu-dvije mirnijeg života, prošaranog češćim odmorima. Treba imati na umu da je uvijek moguće promijeniti vlastitu sudbinu ili barem ublažiti negativne učinke naznačene na ruci.

...

✅ Možete me najbrže kontaktirati na moj oficijalni mejl. Kliknite da napišete poruku:

zivotin@astrovojvodina.com

Kratka ili prekinuta užad za spašavanje
Kratka linija života u hiromantiji općenito se smatra negativnim znakom, jer ukazuje na slabiju konstituciju i sklonost razboljevanju. Vjeruje se da su ljudi s kratkom životnom linijom osjetljiviji na bolesti i mogu imati nižu fizičku i emocionalnu izdržljivost. No, kratak struk također može ukazivati ​​na jaku usmjerenost na sadašnjost i nedostatak brige za budućnost, što može biti pozitivna osobina u određenim situacijama. Ako imamo kratku liniju života ili ako je prekinuta, to ne znači nužno da ćemo umrijeti mladi. Također ovisi o položaju glave i linija srca, koje mogu biti više ili niže u šaci te duže ili kraće. Prekinuta linija života može imati nekoliko značenja, ovisno o mjestu i težini prijeloma. Općenito, prekinuta linija života smatra se znakom značajnih izazova ili poremećaja u životu pojedinca. To može uključivati ​​fizičku bolest, emocionalni nemir ili velike životne promjene. Kao Čitač s dlana pomno ću proučiti detalje prekida kako bi pružio preciznije informacije.

No, s većom sigurnošću možemo reći da je duga i lijepa linija života praćena dugom i lijepom linijom sudbine predskazanje dugog i lijepog života.
Prije nego se detaljnije pozabavimo konopom za spašavanje, uvijek treba pogledati opći izgled samog konopa.

Prekidi na liniji života ukazuju na promjene u vašem životnom stilu. A ako vam je linija života kriva, to može značiti da ćete se naći u mnogim neočekivanim situacijama. Iz ove linije uobičajeno je zaključiti o životnom vijeku, iako s tim treba postupati s oprezom. Kaže se da ako netko ima mnogo linija na mjestu linije života, to ukazuje na dug život i da može prevladati mnoge poteškoće. Prema drugim mišljenjima, ova linija svojom dužinom ne označava životni vijek, već odražava zdravlje i vitalnost osobe.

Iskrivljena linija koju čine prstenovi znak je lošeg zdravlja, osobito ako je ruka mlohava. Iste oznake na čvrstoj i čvrstoj ruci označavaju robusnu konstituciju.
Ako umjesto da ide ravno niz liniju crta krivulju, subjekt ima tendenciju da se lako zaljubi. Brzo se zapali i više popušta njegovoj romantičnoj i umjetničkoj prirodi.

Ako se radi o fizičkoj smrti, linija života se ne nastavlja. Međutim, ako se ova linija nastavi nakon prijeloma ili praznine, to može biti trenutna smrt cerebralne ili psihološke prirode .

...

✅ Možete me najbrže kontaktirati na moj oficijalni mejl. Kliknite da napišete poruku:

zivotin@astrovojvodina.com

Madež na liniji života
Prisutnost madeža na liniji života obično se povezuje s velikim potencijalom za osobni rast i transformaciju. Madeži se često povezuju s intenzivnim fokusom energije i snažnim nagonom za samopoboljšanjem, a kada se nađu na liniji života, vjeruje se da se ta energija fokusira na fizičko i emocionalno blagostanje pojedinca. Ljudi s madežima na liniji života vjerojatno će biti ambiciozni i odlučni, s potencijalom da prevladaju značajne izazove i naprave korake u svom osobnom razvoju. Međutim, ova intenzivna energija također može dovesti do sklonosti samodestruktivnom ponašanju, a za ljude s madežima na struku važno je vježbati samokontrolu i ravnotežu u potrazi za rastom.