Branko Zivotin, katolički astrolog - prognozer

Djevojka lakog morala prostituiranje, alkohol, narkotici, droga

Rođena travanj 28, 1960 u 5;30 Beograd.

Svaki hiromant se mora suočiti sa lošim stvarima ili lošom srećom nekog čovjeka. Pa tako sam se i ja bio suočavao kada sam tumačio nekome dlan. Najgore je čovjeku reći loše stvari a posebno tragedije i nesreće da će ga zadesiti u nekoj godini.

Problem nastaje i kod ljudi jer ljudi mahom ne žele saznati loše stvari i te loše stvari izbjeći, ili da promjene način života, već isključivo žele ćuti, samo lijepo a život zna biti još kako surov i to lijepo da se pretvori u pravi pakao. 

Problem je kod ljudi jer i da znaju, uvijek se iskometariše, to ne mora dogoditi ili auu kakav crnjak ovaj napriča. Problem nastaje kod ljudi jer mahom se gledanje u dlan svodi samo kao vid zabave tipa, kada ću se udati i dobiti dijete ko da se sa udajom i djetetom, završava život.

Ovo je jedan dlan koji sam analizirao ocu od jednog djeteta. Kada sam mu iznalizirao, otac tog deta je rekao da će sve pokušati svoju kćerku spase. Na samu žalost, nije uspio spasiti, jer je umro nakon 8 mjeseci od kada sam mu analizirao. Umro je od moždanog udara. Ovu analizu sam napisao u svojoj knjizi "Sudbina na dlanu".

Više informacije :

- Mjesečev brijeg je sav izbrazdan, što pokazuje dosta nestabilnosti u emotivnom odnosu. Prva falanga Saturnovog prsta je sa debelom poprečnom linijom, a to pokazuje u 12 godini, operacija apendixa. Finasijski neće biti jaka, ali će uvijek u životu imati sposobnost da se snađe kada je novac u pitanju. Nema na žalost strpljenja da sasluša.

- Mjesečev i Merkurov brijeg. Jupiterov breg je loš, što se vidi da će u svom životu imati dosta probleme u društvenom sektoru i da će dosta mijenjati poslovne zadatke.

- Merkurov brijeg sa veoma lošim oznakama: Neodgovorna, prevrtljiva, neistrajna, neodlučna, živčana, ironična, hladna, površna. Površna prijateljstva.

- Marsov brijeg gornji je vrlo loš: Prema ljudima ova žena je nekorektna, nemarna, svađalački uvijek nastrojena zbog njene prgave naravi, odnosi s ljudima su konfuzni. Vrlo je duševno i psihički nestabilna ličnost. 

Moje Usluge:

Linija glave i linija života su na svom početku rastavljene s poprečnim linijama: Genetika očeva.  Karakter ćudljiv. U svojoj 16 godini ostaje u drugom stanju s ujakom.  Dijete rađa sa 17 godine i daje dijete na usvajanje.

Račvasta linija na liniji djeteta koja obuhvaća liniju srca na lijevom dlanu: Govori da će njeno djeteta s 8 mjeseci imati tešku bolest leukemiju. Druga jaka linija koja počinje od marsovog brijega do linije srca i spaja se s linijom djeteta. Dijete neće preživjeti. Tako u njenoj 18 godini dijete joj umire zbog teske bolesti leukemije.

Linija djeteta se nalazi odmah pored linije djeteta gubitka. To znači, da će ona ostati u drugom stanju odmah nakog smrti prvog djeteta. Ova djevojka je ostala u drugom stanju nakon mjesec dana od smrti prvog djeteta u njenoj 18 godini života. U 19 godini rađa muško dijete i to dijete isto daje na usvajanje.

Poprečna linija iz treće falange prvog prsta presijeca liniju života u razdoblje 18 ste godine i topi se s linijom glave i linijom života gdje ulazi u Venerin brijeg. Ova linija je linija poroka. U 18 godini konzumira alkohol, narkotike i laku drogu. Sa 18 godina je več bila i u prostituiranju.

Alkohol, droga prostituiranje se jasno ocrtava kod ove djevojke na Jupiterovom brijegu i to najviše u razdoblju 17 godine kada počinje konzumirati alkohol, a drogu u 18 godini. Prostituisanje počinje u njenoj 16 godini. Život ove djevojke nije dug jer živjet će do njezine 34 godine. Način života kako ga vodi, nikako ne može izbjeći loš kraj. Jednostavno, droga će joj doći glave.