Branko Zivotin, Katolicki astrolog, hiromant - Beograd

Božji zapisi na rukama

"Gle, na ruke sam te svoje zapisao, zidovi tvoji stoje mi vazda pred očima". (Izaija 49:16)

Tumačenja koja ću koristiti u izlaganju o dlanovima je točna analiza Biblije, na temelju pravilnog tumačenja. Biblija će biti izvor svih definicija i primjene u ovom tekstu. Duhovni život je jedino rješenje za probleme u rukama, za spoznaju o Savezu čovjeka i Boga.

Svaki čovjek kada pogleda svoje dlanove, ruke, primijetit će da ima određene linije na njima. To nisu linije proricanja već linije između Njega i Boga. 

Te linije na šakama pokazuju kako čovjek poštuje Boga, Isusa Krista i da li on čini po volji Božjoj ili se klanja sotoni. Koliko čovjek čini grijehe i kakve će kazne dobiti od Boga. Te linije pokazuju koliko je čovjek poslušan Bogu, Isusu Kristu i njihovim zapovijedima. Kazna koja će biti isto kao što je Adam dobio kaznu za neposlušnost i nepoštivanje Božje zapovijedi a kazna je smrt duhovna a kasnije fizička.

Ruke su fizičke a ne duhovne

 

Ruke su dio stvaranja upravo kao Sunce i Mjesec, stijena i drveća, ptice i pčele. Ruke, poput Sunca i Mjeseca, u Božjem planu, one su fizičke, a ne duhovne. One otkrivaju Božje svrhe, i kao takve, traže Božje bezuvjetno ispunjenje.

Ljudske ruke kao kreacije Božjeg stvaranja su pune simboličkog značenja. Bog je stvorio ruke i stavio pečat odobrenja na njih. On je dao svakoj ruci jedinstveni identitet. Nema dva seta otisaka prstiju da budu isti. Dlan je dizajn života osobe, a ruke od osobe otkrivaju napredak u ispunjavanju tog dizajna. Misli i djela osobe su utisnute u njenim rukama u obliku simbola. Ruke su priča Božjeg stvaranja i poziva. Ruke govore o osobnosti, ljubavi, braku i obitelji.

Na dlanu postoje linije, koje su slične svima, ali sa suptilnim varijacijama. Postoji mnoštvo tragova na dlanu. Postoje simboli križevi, sa jamama, humcima, kvadrati, zvijezdice, točke i krugovi. Ima nekoliko različitih vrsta otiska simbola. Na primjer, postoje oči, lukovi, šatori, i petlje. Što onda ti simboli znače? Je li Bog namjerava da mi razumjemo vlastite ruke? Ruke su pune značenja koje se može lako razumjeti kroz analizu dlana, ruku. Ruke su izvrstan zapis o prošlosti, ali i o budućnost pripadanosti ili otuđenosti Bogu. Definicije osobnosti i psihičkih problema će se videti kroz ruke.

Postoji šest osnovnih linija na dlanu ruke koje simboliziraju zemaljske veze, odnosno karakteriziraju linije neba. Zemaljske veze su povezane sa linijama neba, upućuju na djelo Svevišnjega. Otac je na nebesima. Sin je sišao s neba. I Duh Sveti je na zemlji i komunicira s Bogom, Ocem Nebeskim. Ljudsko tijelo, živi od Oca, Sina i Duha Svetoga, te simbolizira linije Oca, Sina i Duha Svetoga. Sveto Trojstvo je kodirano u dlanu svakoga čovjeka prijeko pomjenutih linija.

Čitanje dlana u smislu tumačenja i zapisa budućnosti je vježba u razumijevanju božanskog stvaranja ljudske ruke i njegovog značaja. Božji darovi, ili posebni talenti za pojedinca iskazuju se u rukama. To će se definirati iz Pisma. Božja volja, vlast i pomoć Duha Svetoga bit će prikazani. "pravi čovjek - prava žena" odnos će se očitavati kroz ruke. Ruke su fizičke - ne duhovne. Budući da čovek ima fizičko tijelo u ovom životu i neće biti bez njega sve do smrti, on mora raditi za život i biti povezan s komplementarnim osobama, pravom ženom, koji su fizički. I, ruke ovog života zajedno sa svim svojim oznakama i ožiljcima, su dio uskrsnula tijela za svu vječnost. Iz tog razloga, čovjek, pogleda usmjerena ka nebu i prema sebi, istraživat će značenje zapisano na rukama.

Kako su ljudi zaista stvoreni i kako je čitanje dlana doista dekodiranje simbola koji postoje na samom čovjeku, onda ne bi trebalo biti korelacija između osobne karte rođenja i analize na rukama. Karta rođenja daje duhovni model osobe kao božanskog stvaranja, što je osoba stvorena da bude, dok ruke, ruke pokazuju rezultat putovanja osobe kroz život od trenutka rođenja što se upisuje simbolima dlana.

Ruke u Svetom pismu

 

"Ruke" u Svetom pismu, poput "brojeva" se nalaze u Svetom pismu, što je jedinstveno definirano ovdje. Ako dlan nije ispunjen Duhom Svetim, ta osoba podliježe demonizmom. Demoni lažu. Bog postavlja svoj pečat na ruku svakog čovjeka. Bog daje istinu. To je pečat u ovjeravanju Saveza sa Bogom i čovjekom.

Razlog za Božji pečat je da ljudi mogu doći do spoznaje Njegove kreacije i rada. Bog stvara ruke još u utrobi od stanica koje su potekle od roditelja. Posljedice neposlušnosti Božije zapovijedi vode u smrt. Ta neposlušnost se najviše vidi kod Adama.  Adam je umro duhovno, a kasnije je umro fizički. U duhovnoj smrti, on više neće imati duhovnog zajedništva s Duhom Svetim Boga.

Linije u dlanu predstavljaju obradu informacija ili spoznaja, kao što se odnose na glavu, srce, sposobnost za život, sudbinu, brak, ili uspjeh. Linije predstavljaju dizajn Boga za pojedinca. Linije imaju simbolička značenja koja odgovaraju odrijeđenim funkcijama. Ruka je zapis o stvaranju čovjeka, koji je stvoren na sliku Božju.

"Tako prisili ruku svima ljudima na počinak, da svi ljudi upoznaju njegovo djelovanje". (Job 37;7)

"A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh". (Ivan 14:26)

Evanđelje po Mateji (Matej 25:14-30)

 

Evanđelje po Mateju dobiva ponosno mjesto u kanonu Novoga zavjeta, gdje je napisano za židovske čitatelje da je njihov očekivani Mesija došao u osobi Isusa Krista. On je bio prezren od farizeja koji su mrzili svi carinici (poreznici za Rimljana).

Dogodi se kao čovjeku, koji htjede da ide u tuđinu. On dozva k sebi sluge svoje i predade im imovinu svoju. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj vrsnoći.

Tada otputova odmah. Koji je bio primio pet talenata, otišao je, radio je s njima i dobio još drugih pet. Isto tako dobio je onaj sa dva talenta još druga dva. Koji je bio primio jedan, otide, iskopa zemlju i skrio u nju novac gospodara svojega.

Iza dugog vremena dođe natrag gospodar onih sluga i počne se računati s njima. Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sobom još pet daljnih talenata i reče: "Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, dobio sam još pet daljnih talenata. Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega! Tada pristupi onaj su dva talenta i reče: "Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, dobio sam još dva daljna talenta."

Tada mu reče gospodar njegov: "Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega! Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: "Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd, žanješ, gdje nijesi sijao, i kupiš, gdje nijesi vijao. Zato se pobojah, odoh i zakopah talenat tvoj u zemlju.

 

Ovdje imaš što je tvoje. Tada mu odgovori gospodar: "Zli i lijeni slugo, znao si, da ja žanjem, gdje nijesam sijao, i kupim, gdje nijesam vijao. Tada bi bio morao novac svoj uložiti kod mjenjača, ja bih mogao pri svojemu povratku podignuti svoje s kamatima. Uzmite mu zato talenat i podajte ga onome, koji ima deset talenata!

Jer tko ima, njemu će se dati, i obilovat će; a tko nema, njemu će se još uzeti što ima. A nekorisnog slugu bacite u tamu 'Ondje će biti jauk i škrgut zuba. (Matej 25:14-30)

Poziv se daje nevjernicima i odnosi se na zakonima osnutka. Vjernici moraju raditi po zakonima osnutka, ali oni također imaju duhovni poziv. Bog daje ljudima različite sposobnosti i darove. Ljudi se rađaju s tim darovima. To je smisao prispodobe o Srebrnjacima.

Razlika između lijevog i desnog Dlana

 

Lijeva šaka je nasljedna kao šaka u kojoj se najjasnije pokazuju nasljedne osobine od roditelja. U Lijevoj šaci su vidvljive sve osobine bolesti, ali i osobine naslijeđene od majke. Sve bolesti akutne se vide kroz lijevu šaku. Lijeva šaka je ženska. Lijeva šaka predstavlja prošlost. Lijeva ruka je dominantna kod ljevorukih ljudi.

Onaj ko ne vidi razliku između lijeve šake i desne je idiom za neznanja. Točnije, Bog ga koristi kao idiom za neznanja djeteta.

"A djeca vaša, za koju rekoste da će postati roblje, i sinovi vaši, koji danas ne znaju razlikovati između dobra i zla, doći će tamo. Njima ću je dati, i oni će je uzeti u posjed". (Ponovljeni Zakon 1:39)

"Jer pre nego nauči dijete odbaciti zlo a izabrati dobro, ostaviće zemlju, na koju se gadiš, dva cara njena".(Isaija 7:16)

"A meni da ne bude žao Ninevije, velikog grada, u kome ima više od sto i dvadeset hiljada ljudi koji još ne znaju šta je desno šta li levo, i mnogo stoke"? (Jona 4:11)

Ovaj idiom nije slučajno postavljen u knjizi Jone, koji počinje i završava s izjavama o analizi lijeve i desne strane. Joninom ponašanju odgovara otisak prsta na svom lijevom kažiprstu.

"I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih". (Postanak 1:27)

 

Bog je nepobitno suština u tri osobe, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Tri linije Trojstva ogledaju se u ruci čovjeka, kroz lijevi i desni dlan. Glavne crte na dlanu i otisci prstiju se formiraju tijekom trudnoće. Jedna linija oko prsta koja je udubljena u vezi je sa samim Bogom. Jedna linija se počinje formirati na lijevoj rukeci tijekom osmog tjedna trudnoće. To je znak da se dijete stvara po planu Boga Oca, jer je točno osmišljeno kad će se koja linija pojaviti. Bore između dlana i prstiju pojavljuju se nakon završetka osmog tjedna, a linija koja karakterizira tijelo, počinje biti vidljiva.

U desetom tjednu, linije duše i sudbine, počinju biti vidljive. U dvanaestom tjednu linija koja povezuje Duha Svetoga, otpočinje se pojavljivati. Do trinaestog tjedna oznaka koja reprezentira Sina, postaje vidljiva, a i linija Duha Svetoga postaje jasno vidljiva. Do 15. tjedna, sve glavne linije su jasno vidljive. Spontano pomicanje ruku počinje u 11. tjednu trudnoće, a plod razvija čvrst stisak u 16-20 nedelji. Dakle, stvaranje linija u ruci nastaje zbog Božjeg stvaranja, gdje se Njegovo djelo oblikuje i povezuje sa suštinom kroz Sveto Trojstvo.

Prije nego što te oblikovah u utrobi, ja te znadoh; i prije nego iziđe iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te. (Jeremija 1: 5)

To je izuzetno važno. Ruke nisu posljedica slučajne kombinacije gena, nego su pod kontrolom Boga, koji stvara ruke prema jedinstvenom nebeskom Svevišnjem dizajnu, koji je od Boga. Dakle, ruke su Božje delo. Bog ih je napravio kako bi odgovarale Njegovoj svrsi. Dakle, on će ispuniti svrhu Njegovog stvaranja na temelju svoje suverenosti bez pomoći čovjeka. Čovjekova volja nikada neće biti ugrožena u tom procesu.

"Gle, na ruke sam te svoje zapisao, zidovi tvoji stoje mi vazda pred očima".(Izaija 49:16)

Kvalitet ruke

Mekana, sa masnoćom ruka je pokazatelj da je osoba indolentna i više ili manje lijenja osoba.

Vrlo tanka ruka označava nemirnan energetski raspored, onaj koji brine i općenito su sa svima nezadovoljni.

Hladna, znojna ruka je i znak lošeg zdravlja, ali općenito one su vrlo osjetljive i to su živčane osobe.

Čuvajte se muškarca ili žene čija ruka hoće skliznuti iz Vaše kad se pozdravlja. Takve osobe su varljive i podmukle.  Mogu osmijeh da izmame vama sa svojim usnama, ali instinktivno oni vas smatraju svojim plijenom i da ćete njima koristiti samo za vlastite interese.

Značenje prstiju

 

Svaka ruka ima 5 prstiju, broj za milost. Četiri prstiju su slabi, ali dodatak palca daje snagu, što je ilustracija milosti, baš kao što Gospodin vlada nad četiri godišnja doba. Postoje dvije ruke, jedna za pomoć drugima. S dvije ruke ima 10 prstiju, broj za Zakonima osnutka. Postoji deset zapovijedi u Dekalogu (Dekalog, je skup zapovijedi koje Biblija opisuje kao ono što je dano Izraelcima od Boga na Sinajskom brdu). Ruke pokrivaju predmete koji su u rukama. Ruke se koriste za fizički rad. Prsti se koriste za pisanje, crtanje, osjećanje i dodirivanje.

Promatrajte prste. Ako oni izgledaju kratki i zdepasti u odnosu na ostatak šake može se biti siguran da je pojedinac kome oni pripadaju je životinjske prirode, posjeduje grube instinkte, lišene stvarne intelektualnosti, teško percipira nematerijlnost.

Ako se prsti i dlan pojavljuju jednake duljine, čovjek je više inteligentan. On je dobio više intelektualne linije i stvoren je za posao koji zahtijeva inteligenciju i više umni rad.

Linije koje se nalaze na prstima su raznolike, među kojima su i linije svjetlosti. One povezuju Boga s čovjekom. Prvi prst Palac. Palac više izražava karaktera od bilo kojeg drugog člana ruke. Palac je odraz čovjekove volje. Depresivni, teško bolesni ljudi ili ljudi na samrti imaju opuštene palčeve na objema rukama. Palac je najpokretljiviji od svih prstiju. Jedan poveći dio ljudskog mozga, naziva se "centrom palca".

Ako palac stoji vrlo daleko od ruke (gotovo pod pravim kutom u odnosu na dlan) nije dobar znak za uspjeh. Takvi ljudi idu u krajnosti u svemu što rade, a uglavnom su fanatici u religiji, socijalne reforme, ili što god razmišljanjem zauzima njihovu pozornost. Dulji palac, viša je snaga volje, pravično djelovanje; kraći palac, više nasilja i tvrdoglavost. Pojedinci koji imaju "tvrde spojene" palčeve, ne mogu se lako prilagoditi sa drugima. Sa ovim prstom vlada planet Mars.

"U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima. Svjetlost zasvijetli u tami; ali tama ga ne obuze. Poslan je bio čovjek od Boga, kojemu bijaše ime Ivan. Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za Svjetlost, da svi vjeruju po njemu. On ne bijaše Svjetlost, nego da svjedoči za Svjetlost. Svjetlost istinita, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet".(Evanđelje po Ivanu 1:4-9) Isus im dalje reče: "Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, nego će imati svjetlost života." (Evanđelje po Ivanu 8:12)

Linije na kažiprstu govore o Duhu Svetomu, one predstavljaju samo srce Duha Svetoga. Čovjek sa kažiprstom zapovijeda, tjera, prijeti, ego, odriče, doziva. Kažiprst se smatra kao diktator, Zakonodavac. Sa ovim prstom vlada planet Venera.

"Jer po njemu imamo oba pristup k Ocu u jednom Duhu". (Poslanica Efežanima 2:18)

Linije koje se nalaze na srednjem prstu su linije Duha (sudbine). Ovaj prst se zove srednji prst i to je prst sudbine. Sa ovim prstom vlada planet Jupiter.

"Imajući dakle, braćo, pouzdanje ulaziti u Svetinju nad svetinjama krvlju Isusovom,Koji nam je otvorio pat novi i živi zavjesom, to jest, tijelom svojim", (Poslanica Hebrejima 10: 19-20)

Linija Duše (uspjeh) - spaja se na trećem prstu - predstavlja opravdanje po Kristu našem Zastupniku. Sa ovim prstom vlada planet Saturn.

"Zato i može uvijek spasiti one, koji po njemu dolaze k Bogu, kad svagda živi, da ih zagovara". (Poslanica Hebrejima 7:25)

Peti prst to je Linija tijela - pristup kroz vrata kroz vjeru, koja simbolizira kruh, duhovnu hranu. Sa ovim prstom vlada planet Merkur.

"Po njemu smo i pristup imali vjerom k ovoj milosti, u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom slave Božje".(Poslanica Rimljanima 5: 2) "Jer koje naprijed poznade, one i predodredi, da budu jednaki obličju Sina njegova, da on bude prvorođeni među mnogom braćom". (Poslanica Rimljanima 8:29)