Branko Zivotin, katolički astrolog, hiromant - Beograd

Astrologija i Krišćanstvo

 

Često se polemiše, je li Astrologija protiv Boga i da li se ona kosi za Svetim pismom? Mnogi neupućeni u Astrologiju a još više u Sveto pismo, raspredaju priču i govoreći o nekom kakvom grijehu. Neki opet isuviše ističu Crkvu te hrišćanstvo a sami skoro ne poznaju ni što je hrišćanstvo i što je Crkva.

Polemike su uvijek oko Astrologije i oko kršćanstva, odnosno oko religije. Vjerovanje u Boga. Astrologija - religija, Astrologija - Biblija, Astrologija - Kršćanstvo, danas ćete, često čuti kako Bog to zabranjiva te se ističe Evanđelje koje nije potpuno i koje je Crkva prepravila. Naravno, njima je dozvoljeno i to nije grijeh.

Pravo Evanđelje ne pokazuju ljudima jer kada bi pokazala pravo Evanđelje, svakome bi bilo jasno, koliko su živjeli u zabludi i u prijevarama od popova. Dvije stvari koje se nesmiju nikako zaboraviti ovdje jesu Istina - Vjera. Istina je kroz Astrologiju, nešto što se može konkretno reći, nešto što je vidljivo, dokazano postojanje planeta, asteroida, galaksije itd ... a vjera je vjerovanje u religiju u Boga, nešto što nije vidljivo, nešto što se ne može nikako dokazati postojanje. U sve to, jedino se može vjerovati kroz neke zapise, koji su pisali evanđelisti, odnosno ljudi.

Tri mudraca - Tri astrologa

 

Za veći dio kršćana, "Kršćanska astrologija" ne može postojati, jer izgleda da ima kontradikcija u smislu (oksimoron je moderna riječ). Ali kršćanstvo počinje sa znakovima na nebu i posjetom mudraca ili maga do Krista po njegovom rođenju. Istina! Tri mudraca (astrologa) prvi prilaze Josipu, Mariji i klanjaju se malom Isusu Kristu, donoseći mu darove. Mudraci su s Istoka došli u Jeruzalem, raspitajući se "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. "Evanđelje po Mateju glava druga, pasus 1 i 2."I oni saslušavši kralja, pođoše: a to i zvijezda koju su vidjeli na istoku, išla je pred njima dok ne dođe i stade odozgo gdje bijaše dijete. "(Matej. 2: 9)

Ovo je prvo svjedočanstvo astrologije i religije. Ova Tri kralja, mudraca, astrologa, ma koliko popovi pobijali da su astrolozi bili, oni su sasvim jasno rekli da su slijedili "zvijezdu" koja ih je vodila ka Isusu Kristu. Tri kralja su dobro poznavali astrologiju a ujedno "mudraci" znači astrolozi, jer u onom vremenu, samo su mudraci bili oni, koji su znali govoriti i protumačiti božije simbole s neba. Zahvaljujući ovim mudracima, mnogi su se kasnije interesirali za ovu granu a to je za astrologiju. Darove koje su dali: zlato, tamjan i smirnu.

Naravno, ni u jednoj Bibliji ne piše nigdje točan datum Kristovog rođenja, tako da nitko ne može znati, kada se Krist rodio sem što se zna točna godina rođenja Krista, koja je bila - 6 godine. Putokaz mudraca je bila konjunkcija Jupitera i Saturna. Zanimljivo je samo, da Crkva i popovi vrše ogroman monopol, koji nije baš sa Bogom i sa Božijim zapovjestima. Popovi nazivaju astrologe gatarima, vračarima kao služe Sotoni i da je to Satanine djelo. Ističu nešto iz biblije kao piše protiv astrologije a nigdje u Biblije ni jedna riječ ne piše o zvijezdama kao gatanje. Ističu Ivana Krstitelja i druge a i Jovana krstitelj je bio prorok koji je proricao budućnost. U biblijskoj knjizi proroka Danila koja je pisana u VII stoljeću prije Krista, pronalazimo izvještaj koji opisuje uzdanje babilonskog kralja Nabukodonozora u "zvjezdare" (astrologe) koji treba da mu pomognu otkriti što je sanjao i što san znaci (Daniel 2,2).

Popovi i njihov monopol

Popovi vrše monopol nad ljudima, uče ih nepravilnoj vjeri. Ubjeđuju da tako treba svak živjeti a sve iz razloga jel su oni propisali svoja crkvena pravila ali ne i u Bibliji. Biblija uči da se ne klanjamo nikakvim idolopokloništvima, crkva nas opet tjera da služimo Sotoni a ne Bogu. Nigdje u Bibliji nećete naći za farbanje jaja a popovi vas tjeraju da treba da farbate, tjeraju vas da morate imati slavu, krštenje itd ... sve je to idolopokloništvo. Zna se da su farbanje jaja nastala od boginje Ištar a ne od Isusa Krista, mada je dobro poznato da su popovi đubrad i lopovčine.

Činjenica je još jedno. Isus jasno govori o Crkvi ali ne o Crkvi od kamena, treba se sjetiti samo da je rekao, da će sazidati Crkvu Njegovu za tri dana a ovu srušiti. Nigdje u Bibliji ne stoji da treba ići u Crkvi već samo da se ide Njegovim putem. Isus Krist je vrlo jasno rekao kako se trebamo moliti i što je njegova Crkva, a Crkva je vjera, Njegovo tijelo.

Trebamo gledati koliko samo Sotona djeluje u Crkvama i kod popova. Koliko su se nakrali od ljudi pokrštavajući i pokopavajući ljude. Koliko samo sakrivaju Istinu od ljudi, govoreći tako smjelo da Bog tako hoće. Kada je se medicina pojavila isto tako su govorili da je to satanistickim djelo a ne božije, zabranjivali liječenje. Popovi su se podijelili i stvorili razne sekte od pravoslavlja do katoličanstva ali ne u jednu vjeru a to je kršćanska jel jedan je Bog. Svaka sekta fura svoje i iznosi kako je baš ona najpravilnija u vjeri. Skoro sve što iznose, ne svodi se i ne daju slobodnu volju čovjeku da sam prosudi, već nastoje prvo da sve i svašta osude, popljuju, iskritikuju, stvaraju strah i odbojnost prema Bogu.

Trebamo samo gledati historiju i križarske ratove tko je stvorio i izazvao i zbog čega. Za popove su i astronomi bili satanine sluge a danas je nešto drugo. Jeste li igdje vidjeli da popovi nešto prihvate kao normalno i od Boga što je a da se ne kosi s crkvom i njihovim pravilima? Da li to popovi hoće reći, da je svaki satanin sluga koji nedolazi u Crkvu kao instituciju neku a koji služi Boga drugačije? Svatko tko doživi neki dodir sa svijetom osobom ili ima Stigmata, popovi nikada ne prihvate Boga, a služe mu kobajagi, jel se to kosi s njihovom vjerom. Zar popovi onda ne služe sotoni? Poslanica Galaćanima 1:10: ''Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.''

Astrologija ma koliko bila osporavana od popova (ne svih) ona je svakako od Boga. Astrologija uči svakog čovjeka Istini i njegovom životu. Nije čudno, zašto su popovi toliko protiv astrologije, jer mahom astrolozi koji se dubiozno bave astrologijom, jednostavno spoznaju mnoge duhovne vrijednosti a Sotona radi i napada. Svatko tko ide Kristovim putem i iznosi pravi njegov put bude razapet, ali i sam je Krist govorio: Eevanđelje po Ivanu 15:19: "Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.'' Trebamo samo vidjeti, kako su prolazili proroci koji su proricali budućnost ljudima a danas su oni svetci. Trebamo se samo malo prisjetiti povijesti i pogledati koliko su ti popovi bili protiv svačega. Popovi zaostaju mnogo po Bibliji. Ima ljudi raznih crkvenih denominacija koji svi govore da je jedina i prava. Može se slobodno postaviti pitanje, koja je to Istinska Crkva života Boga.