Branko Zivotin, astrolog, hiromant - Beograd

Splitsko dalmatinska županija
tijekom 2017/18 god

Objavljeno 30 svibnja 2017

Astrološka karta
Splitsko dalmatinska zupanija

Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća županija Hrvatske.

Asteroid Juno je na fantastičnoj poziciji = 354.5026° i to u 13 astrološkoj kući gdje je u jakoj kombinaciji s planetom Marsom koji je na poziciji = 354.1179° koji je uz to u 13 astrološkoj kući.

Međutim, u godišnjoj astrološkoj karti je asteroid na poziciji = 168.3948° a Marsova godišnja pozicija je = 289.5344°. Kada su ovakve pozicije smještene, može se jamčiti da će gospodarstvo i turizam biti 2017 godine dosta loš s razlikom od 2016 godine kada je bio dobar. Najviše se bude ova pozicija odrazila na turizam ne toliko na gospodarstvo. Turizam će dosta trpjeti i pratiće mnoge ljude koji se bave turizmom, gubitci. Sam Split će dobro financijski stojati od turizma ali će loš turizam biti u Dugi Rat, Marinu, Sačuraj i u Trogiru. Makarska će dobro stojati sa turistima gdje će na kraju turističke zone još kako lijepo trljati ruke i biti zadovoljna s financijama od turizma.

Godina gospodarskog porasta

Godišnja karta za 2017/18 god
Splitsko dalmatinska zupanija

Planet Orcus u godišnjoj karti Splitske dalmatinske županije za razdoblje 2017/18 godinu je na poziciji = 49.1572° dok natalna pozicija planeta Orcus je na = 30.2448° i pod vrlo jakim utjecajem je sa zviježđem Ophiuchus. Split će tijekom 2017 godine postati motor cijele Dalmacije i cijelog hrvatskog juga a sve zahvaljujući gradonačelniku Splita, Andro Krstulović Opara.

Zemljani satelit Mjesec u godišnjoj karti Splitske dalmatinske županije je na poziciji = 252.0290° i u čvrstoj kombinaciji je sa zviježđem Ophiuchus. Godišnja pozicija za razdoblje 2017/18 godinu asteroida Juno je na = 168.3948° u astrološkoj karti Splitske dalmatinske županije. Ovakve pozicije kada su smještene u astrološkoj karti Splitske dalmatinske županije donijet će godinu u gospodarstvu dosta porasta a financijska godina 2017/18 za Splitsku dalmatinsku županiju biće izuzetno dobra na kraju godine. Takvu financijsku zaradu imaće isključivo država korist kao i mnogi političari ali sam narod ne.

Najbolji Auto Taxi – Split - Radio Taxi

Planet Merkur u godišnjoj karti Splitske dalmatinske županije = 274.6479° dok je planet Saturn na poziciji = 146.3432°. U godišnjoj karti Splitske dalmatinske županije u kombinaciji ova dva planeta su sa zviježđem Ophiuchus a sama 13 astrološka kuća je vrlo aktivna sa ovim planetima što će svakako donijeti poboljšanje financijsko radio taxiju Split. Radio Taxi Split je najbolji taxi u gradu sa najboljim osobljem i veoma jeftinim cenama i nikako nisu derikože kao druga taxi udruženja. Njih je izuzetno lako prepoznati jer na svakim kolima ima grb Grada Splita na vratima vozila.

Planet Mars u godišnjoj karti za 2017/18 godinu za Splitsku dalmatinsku županiju je na poziciji = 289.5344° i u lošoj je poziciji sa zviježđem Ophiuchus u godišnjoj karti. Ovakva pozicija Marsa prema zodijačkom zviježđu Ophiuchus kao i same 13 astrološke kuće u godišnjoj karti Splitske dalmatinske županije najavljuje dosta problema mnogim kršćanskim obiteljima jer mnoge obitelji u Splitskoj dalmatinskoj županiji biće na teškom rubu egzistencije gdje će voditi veliku muku oko preživljavanja.

Planet Neptun u godišnjoj karti za 2017/18 godinu Splitske dalmatinske županije je na poziciji = 234.4442° dok natalna pozicija planeta Saturna je na = 224.7155° u karti Splitske dalmatinske županije gdje je u izuzetnoj lošoj poziciji sa planetom Orkusom koji je na poziciji = 49.1572° u godišnjoj karti Splitske dalmatinske županije. Zdravstene usluge bit će katastrofalne kao i neprimjereno ponašanje medicinskog osoblja u Splitskoj dalmatinskoj županiji.

Najdiskriminiranija skupina biti tijekom 2017/18

Planet Saturn je na poziciji = 224.7155° u natalnoj karti Splitsko dalmatinske županije dok je godišnji planet Neptun na poziciji = 234.4442° a planet Sedna na poziciji = 305.9065° ovakve pozicije kada su smještene u godišnjoj karti Splitsko dalmatinske županije, može se s preciznošću govoriti da će najdiskriminiranija skupina biti tijekom 2017/18 godine u Splitsko dalmatinskoj županiji upravo trudnice i majke s malom djecom i Romi. Bit će dosta problema da se zaposle romske žene kao i žene koje imaju djecu a isto tako i žene kad se vrate s porodiljnog ostajaće lako bez posla. Dosta će biti teška situacija isključivo trudnicama, samohranim majkama i trudnicama koje budu podbacile i to će biti najveći problem a ujedno u rješavanje tog problema tijekom cijele 2017/18 godine u Splitsko dalmantinskoj županiji.