Branko Zivotin, katolički astrolog - prognozer

Roditelji i djeca u Srbiji, Vojvodini

Objavljeno Srpanj 15, 2019

Astrološka karta Srbije

Jupiter je u izuzetnoj dobroj kombinaciji s Mjesecom, Merkurom, Neptunom tijekom 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2020 godine za trudnice, rodilje, bebe i za djecu. Jednostavno Ministarstvo za skrb, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će mnogo posvetiti brigu o djeci a posebno o djeci koja su ostavljena ili koja su zlostavljena od strane roditelja kao i o djeci sa smetnjama u razvoju. Natalitet se povećava u Srbiji, Vojvodini a sve zahvaljujući Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Srbiji, Vojvodini koji pomažu i pomagaće mladim majkama. Centar za socijalnu skrb u Srbiji, Vojvodini uvijek će realno sagledavati probleme i poteškoća u obitelji, te će procijeniti što je u cilju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta.

Jupiter je na deklinaciji u godišnoj karti Srbije za 2019., 2020, godinu na = -22.4764° a to jasno govori da su trudnice, porodilje, djeca, zaštičeni su u Srbiji, Vojvodini gdje imaju dosta prednosti u bankama, elektrodistribuciji, marketima, pošti, u Domu zdravlja, u gradskom prijevozu. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi njege djeteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog dopusta. I pored silnih privilegija i pomoći od strane Srbije, Vojvodine novčane koje ima majka s djetetom, postoje i oni roditelji koji vječito kukaju i vataju na patetiku djece. Te skupo im je sve, te nemaju novca da othrane dijete, te žive u teškim uvjetima, te ostavio ih je muž, te nema za lijek aman više, kome je takva majka rodila dijete, sebi ili drugome. Ako nema uvjete, malu plaću, pa što si bre rađala onda, da vataš na patetiku i da ti se netko sažali. Tako je lako biti onda majka ili otac.

Srbija, Vojvodina vodi brigu o djeci, trudnicama i o samohranim majkama i bebama 

Srbija, Vojvodina vode veliku briga o trudnicama, rodiljama, djeci i samohranim majkama ni jedno dijete nije gladno jer Srbija, Vojvodina svakoj majci osigura svakog mjeseca na računu da dobije novac. Sve majke u Srbiji, Vojvodini imaju pravo, bez obzira na njihov materijalni i socijalni status, na naknadu zarade i roditeljski dodatak. Treće dijete u obitelji ubuduće imaće pravo na besplatne udžbenike.

Roditeljski dodatak za dijete rođeno 1. siječnja 2019.godine i kasnije 

- prvo dijete = 99.800,00 dinara jednokratno 
- drugo dijete = 24 jednake mjesečne rate po 9.980,00 dinara 
- treće dijete = 120 jednakih mjesečnih rata po 11.976,00 dinara 
- četvrto dijete = 120 jednakih mjesečnih rata po 17.964,00 dinara

Dječji dodatak od 1. siječnja 2019. godine

Dječji dodatak za dijete za koje je ostvareno pravo = 2.994,00 dinara 
dječji dodatak za dijete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske obitelji i skrbnike iz članka 33. stavak 2. Zakona = 3.892,20 dinara 

 Dječji dodatak za dijete za koje je ostvareno pravo, za roditelje djeteta sa smetnjama u razvoju i djeteta s invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvjete, i za dijete koje ostvaruje dodatak za pomoć i njegu druge osobe, a koje ne koristi usluge smještaja , iz članka 33. stavak 2. Zakona = 4.491,00 dinara

Dječji dodatak za dijete koje ispunjava uvjete za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, sukladno članku 33. stavak 3. Zakona = 5.389,20 dinara

Iznosi dječjeg dodatka usklađuju se 1. siječnja i 1. srpnja, počevši od 2019. godine, na temelju podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, s kretanjem indeksa potrošačkih cijena na teritoriju Republike Srbije u prethodnih šest mjeseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rješenjem ministar nadležan za socijalna pitanja

Više informacije :

Za nesavjesne roditelje djeluje Centar za socijalnu skrb 

Natalna deklinacija Neptuna u karti Srbije je na = -15.0720°. Deklinacija Urana = -6.7566° dok je deklinacija Jupitera na = -13.7363° pozicijama. Ove deklinacije jasno pokazuju koliko je neodgovornosti roditelja prema djeci. Naime, mnogi stvaraju djecu a uvjete za dijete nemaju gdje očekuju da drugi hrani njihovo dijete i odgaja a oni da budu samo veliki roditelji. Kad dođe dijete na svijet, mnogima je dijete teret, velika obveza i po dobrom običaju krive za sve državu. Ajme, kome se to dijete rodilo, sebi jer se želi ili državi na teret. Svaki roditelj može točno znati, da li ima financijsku potporu da djetetu osigurati ili nema. Svaki roditelj treba da rađa sebi dijete jer želi a ne drugome na grbači da bude.

Danas se jako puno rastaju roditelji, mahom muškarci kriva za raspad braka i ostavljanje svoje djece.  Nesavjesnost, neodgovornost roditelja i takva djeca iz obitelji gdje se roditelji spore oko vršenja roditeljskog prava često su žrtve roditelja i sva sreća što postoji Centar za socijalni rad što takvu djecu mogu spasiti od bioloških roditelja i dati u udomiteljsku obitelj.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno s Centrom za socijalnu srkb vode iznimnu brigu o zaštiti prava djeteta. Centar za socijalnu skrb u Srbiji, Vojvodini bi trebala svakom roditelju oduzme dijete koje nema uvjete za normalan život i koji roditelji zapostavljaju svoje dijete takvu djecu treba spasiti od roditelja i dati u hraniteljskoj obitelji koje ima uvjete za sretno djetinjstvo tog djeteta a to će ubuduće i raditi.

Sva sreća što Centar za socijalni rad u Srbiji, Vojvodini oduzme dijete nesavjesnim roditeljima koji zapostavljaju svoje dijete kao što oduzmu dijete nesavjesnim roditeljima pod uvjetom da je dijete ;

- Ugroženo u obitelji 
- Gdje dijete živi u disfunkcionalnoj obitelj
- Nebriga o potrebama djece
- Kad roditelj nema sredstva da ga izdržava 
- Higijenska zapuštenost 
- Gdje dijete sluša česte svađe roditelja 
- Zanemarivanje 
- Nasilje u obitelji od strane roditelja 
- Zlostavljanje djeteta 
- Vidne tjelesne ozljede po tijelu djeteta 
- zdravstevno zanemarivanje djece 
- Neuhranjenost 

Centar za socijalni rad surađuje s Upravom policije, Osnovnim državnim tužiteljstvom i pravosudnim organima na zaštiti prava djece.

Često roditelj zapusti dijete i loše odgaja dijete gdje je takvo dijete agresivno, nasilno sklono kaznenim djelima. Tko ima najveći utjecaj na odluku maloljetnika da se devijantno ponaša? Asocijalno ponašanje maloljetnika je isključivo uzrok roditelj. Svako dijete koje doživljava neki oblik nasilja ili roditelj vrši neki oblik malteriranje, dovoljno je da se dijete obrati Centru za socijalni rad i da o navedenom obavijesti nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova a Centar za socijalni rad će pomoći svakom djetetu i majci.