Branko Zivotin, astrolog, hiromant - Beograd

Prijavi nasilje u obitelji

 

U današnjem vremenu muškarci su postali izuzetno agresivni i nasilni prema djevojci i ženi. Nasilje je izuzetno prisutno u ljubavi, braku i i to isključivo nasilje prema ženi. Nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilje nad ženama je zločin.

Mnoge žene prikrivaju nasilnika iz razloga što ga se boje ili obitelj prisiljava ženu da šuti i da trpi radi djece. Obitelj često je sudionik u nasilju nad ženom jer dozvoljava da muškarac vrši nasilje nad ženom a gdje vrši nasilje nad ženom trpe tu jako puno i djeca takvu troturu. I da želi neko da toj ženi pomogne od komšiluka, obično bude još krivac tipa šta se miješaš u tuđ život.

Danas mlade djevojke i žene doživljavaju niz nasilja od strane muškaraca a najčešće silovanje kao i verbalno i fizičko maltretiranje. Danas su žene žrtve mladih muškaraca.

Pomoć nema od nikoga, žena koja trpi nasilje od muškarca. Nitko neće da se miješa i zaštititi ženu koja trpi nasilje.  Susjedi i obitelj okreću glavu. Još po njima je ona kriva. Najteži oblik nasilje nad ženom je psihičko maltretirane a to najviše muškarci rade ženama. Takvo nasilje je najgore koje ubija ženu, gore od fizičkog.

Kako spriječiti nasilje nad ženama i što učiniti kad se dogodi?

Ako se osjećate žrtvom nasilja, ako znate za postojanje nasilja, ako trebate smještaj, pomoć, podršku ili savjet, obratite se na sljedeće adrese:

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, dipl. iur. pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Adresa: Preobraženska 4/I, 10000 Zagreb
Tel: 01/4848-100
Fax: 01/4844-600
E-mail: ravnopravnost@prs.hr

Autonomna ženska kuća Zagreb
- žene protiv nasilja nad ženama -
Adresa: p.p. 19, 10001 Zagreb
Savjetovalište: 0800 55 44
E-mail: azkz@zamir.net

Split
Adresa: Braće Kaliterne 10, 21000 Split
Tel.: 021/490-022, kućni 125 i 126
Fax: 021/488-462
E-mail: info@dijete.hr
Ženska pomoć sada
SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Adresa: p.p. 992, 10001 Zagreb
SOS tel: 01/4655-222
Fax: 01/6525-079
E-mail: zenskapomocsada@gmail.com
Društvo za psihološku pomoć (DPP), Zagreb
Adresa: Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb
Tel: 01/4826-111
01/4826-112
Fax: 01/4826-113
E-mail: spa@dpp.hr
Savjetovalište za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja
Adresa: Ninska 10/II, 10360 Sesvete - Zagreb
Tel: 0800 8898
E-mail: mirna-zona@zagreb.hr
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji
Adresa: Ulica Baruna Trenka 7, 10000 Zagreb
Tel: 01/4590-560
Fax: 01/4577-217
Udruga za zaštitu žrtava nasilja Bijeli krug Hrvatske
Adresa: Ljudevita Posavskog 14, 21000 Split
Tel: 021/344-259
Mob: 091/2255-578
098/603-341
E-mail: bijeli.krug@gmail.com
Caritas splitsko-makarske nadbiskupije
Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja
Adresa: Zrinsko-frankopanska 43, 21 000 Split
Tel: 021/318-740
Fax: 021/318-744
E-mail: sigurnakuca@caritas-nadbiskupije-split.hr
SOS TELEFON – GRAD RIJEKA
Udruga za pomoć žrtvama nasilja
Adresa: p.p. 61, 51000 Rijeka
Tel: 051/211-888
Fax: 051/211-611
Mob: 091/2118-882
E-mail: info@sos-telefon.hr
Udruga „Sigurna kuća Istra“
Adresa: Koparska 58, 52100 Pula
Tel: 052/500-148
E-mail: sigurna.kuca.istra@inet.hr
Ured državne uprave - Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Sanja Adam, upravna savjetnica
Adresa: Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek
Tel: 031/212-035, 031/212-037
Fax: 031/200-265
E-mail: drustvene@udu-obz.hr
Ured državne uprave - Služba za opću upravu
Ivanka Domačinović, pomoćnica predstojnice
Adresa: Glagoljška 27/III, 32100 Vinkovci
Tel: 032/344-072
Fax: 032/344-071
E-mail: opca.uprava.vk@udu-vsz.hr
Ured državne uprave – Služba za opću upravu i zajedničke poslove
Odsjek za opću upravu
Paula Pospišil Malić, samostalna upravna referentica za pravnu pomoć
Adresa: Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
Tel/fax: 040/374-061
E-mail: paula.pospisil-malic@udu-mz.hr
Ured državne uprave - Služba za društvene djelatnosti
Ivanka Perić-Novak, pomoćnica predstojnika
Adresa: Nemčićeva 5,48000 Koprivnica
Tel: 048/658-118
Fax: 048/658-117
E-mail: udukckz@kc.t-com.hr
Ured državne uprave - Služba za društvene djelatnosti
Pododsjek za društvene djelatnosti
Božica Šuper, voditeljica Pododsjeka
Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: 053/560-562
Fax: 053/560-527
E-mail: bozica.super@ls-drzavna-uprava.hrbozica.super@ls-drzavna-uprava.hr
Ljiljana Ćaleta Car, predsjednica
Adresa: Trg Pavla Šubića I/2, 22000 Šibenik
Tel: 022/244-252
Fax: 022/213-893
Mob: 098/1727-273
E-mail: ljiljanacc@gmail.com