Branko Zivotin, astrolog, hiromant, numerolog - Beograd

Kada ćete i na koji način umrijeti

"Zdravo Marijo, milosti puna, / Gospodin s tobom, / blagoslovljena ti među ženama / i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, / moli za nas grješnike / sada i na času smrti naše. Amen."

Smrt je sastavni dio života gdje ne može nitko izbjeći ili pobjeći od nje. Smrt je neizbježna stvar na svijetu, a grob je oduvijek bio kraj velikih i malih, bogatih i siromašnih. Smrt kao smrt je sasvim OK i tu Astromedicina vrlo precizna. Smrti se ne treba plašiti, doćiće prije ili kasnije, mora doći kod svakoga i ma gdje osoba pobjegla, kada dođe vrijeme, lijepo ga čapi i odnese.

Ona je za nekoga lijepa, blagostanje a neko se plaši smrti ko kukavica ili ko vrag kad vidi Isusov križ. Ljudska bića su potpuno nemoćna spriječiti ili prevladati smrt. Naši najmoćniji napori da se branimo od groba konačno završavaju u neuspjehu. Svi umiru.

Svakoga će smrt strefiti prije ili kasnije jer umiremo zato što smo naslijedili grijeh od Adama. "Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše", (Poslanica Rimljanima: 5:12).

Zahvaljujući spoznaji o 7 arkanđela i 7 anđela, svakoj osobi mogu izračunati, kada će umrijeti i na koji način će umrijeti.

Doista, smrt je velika tajna. Kroz cijelo vrijeme svaka velika religija, filozofija i duhovni trenutak misli nastojali su objasniti ovu tajnu. To je tema koja dotakne život svakog muškarca i žene, ujedinjujući cijelu ljudsku ruku pod oblak neizbježne smrtnosti. Bogati i siromašni podjednako susreću isti kraj; crni i bijelci idu u grob; moćni i ponizni svi na koncu napuštaju ovu planetu.

Bez obzira na rasu, vjeru, zemljopisno područje ili vremensko razdoblje, svaki se čovjek pitao o jednoj činjenici života koja nas ujedinjuje: kada i kako ću umrijeti? Bez obzira na određeni sustav vjerovanja neke osobe, ipak ostaje činjenica da je smrt kraj života ... ili barem život kakav znamo. Smrt, umiranje i život poslije smrti su obučeni u duboku zagonetku, ogrnuti u mraku i općenito okruženi strahom. Sama ideja smrti pogađa strah u srca mnogih ljudi.

Više informacije :

Izrada vremenskog razdoblja vaš smrti

Iz vašeg horoskopa ako ste sigurni u vaš sat rođenja mogu vrlo precizno reći točan datum smrti. Međutim, kako je često kod ljudi pogrešan sat rođenja, odnosno, minut rođenja, pogreške u izračunu su do 7 godine, gore ili dolje. Da ne bi došlo do zabune a želite vam izračunam točan datum smti, najbolje je da tko želi osvojiti ovu analizu preciznu, pošalje fotokopiran ili skreniran dlan, jer tu greške nema tada.

Na temelju vašeih dlana ili eventualno ako ste 100% sigurni u vaš sat rođenja, mogu vam izračunati sljedeće;

- Točan datum vaše smrti
- Način kako ćete umrijeti
- Da li ćete se mučiti prilikom umiranja ili ne
- Da li ćete biti pokopani ili kremirani
- Kakvu ćete imati sahranu
- Gdje će vam biti grob
- Što sleduje nakon vaše smrti

U svakom je domu dođe do smrti nekog voljenog ali i samih nas, a zbog toga srce krikova milijuna cijelog svijeta je: "Gdje su mrtvi, na nebu, u paklu, u čistilištu, limbu ili nekom drugom mjestu? Jesu li naši preminuli spavali, ili su mrtvi? Svakako na ta pitanja vam dajem isto odgovore.

Cijena za izradu datuma vaše smrti

Cijena za izradu točnog datuma vaše smrtistaje 200 eura. Za ovu cijenu ćete dobiti isključivo saznanje o vašoj smrti. Ova cijena ne obuhvaća i tumačenje vašeg horoskopa. Ako želite da vam se i tumači tada natalna karta, mora ćete izdvojiti još 200 eura.

Kako poslati novac?

Novac se šalje putem Western Union-a.

Adresa na koju se šalje je

Branko Životin
Hilandarska 10
11040 Beograd
Serbia

Kada novac uplatite na moj E-mail: zivotin@astrovojvodina.com pošaljite mi:

- Ime i prezime ko je uplatio? 
- Kontrolni broj uplate 
- Koliko novaca ste uplatili? 
- Grad i država gdje je izvršena uplata

Kada se izvrši uplata, dobit ćete istog dana odgovor na vaš mail, preko kojeg ste mi dostavili podatke i kontrolni broj uplate. Moj rad rektifikacije traje do 10 dana, tako da ćete točan čas i minut rođenja dobiti najkasnije za 20 dana od uplate.