Branko Zivotin, Katolicki astrolog, hiromant - Beograd

Linija Oca, linija Svjetlosti

"Gle, na ruke sam te svoje zapisao, zidovi tvoji stoje mi vazda pred očima." (Izaija 49; 16)

 

Svaki čovjek ima na svojim dlanovima linije, spirale, bregove. Svake te oznake su date od Boga, ono su zapisane. Svakom čovjeku je Bog, dao dvije ruke. Lijevu ruku je zapisao čovjekovu sudbinu a desnu ruku je dao čovjeku da svojom slobodnom voljom se opredijeli, da li će služiti Bogu ili Sotoni. Ljudske ruke kao Božjeg stvorenja su puna simboličko značenje.

Bog je stvorio ruke i stavio pečat odobravanja na njih. On je dao svakoj ruci jedinstveni identitet. Ruke, poput Sunca i Mjeseca, u Božjem planu, iako su fizički, a ne duhovne. Ruke otkrivaju Božju neograničenu svrhu, i, kao takve, traže Božju bezuvjetno ispunjenje.

Svaka ruka ima 5 prstiju, broj za milost. Četiri prsti su slabi, ali dodatak palca daje snagu, što je ilustracija milosti, baš kao što Bog vlada nad četiri godišnja doba. Desna ruka je upisana u svetohraništu. Kršćani koji su ispirale mozak s vragom laži nemaju pojma o stvarnom značenju rukama. Jedini način da se zna tko je u pravu a tko u krivu je da se vrati na Bibliju i iskopati istinu. Biblija sadrži istinu o rukama, što ću pokazati.

Pet Linija, pet Božja vrata

Na desnom dlanu svaki čovek ima 5 linija - 5 Božija vrata. Na desnoj ruci postoje 5 Božja vrata gdje se na temelju tih linija, oznaka može vidjeti, hoće li neka osoba ući u Kraljevstvo Nebesko. Desni dlan su vrata svetohraništa. Vrata, predstavljaju ulaz u vječni život, ili Kristov put, to je jasno naznačeno i u Bibliji. Tada im reče Isus opet: "Zaista, zaista, kažem vam: "Ja sam vrata k ovcama.Svi koji dođoše prije mene, tati su i razbojnici, i ovce ih nijesu slušale.Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti." (Ivan 10; 7 - 9)

1
Linija Oca i Svjetlosti - ove linije povezuje liniju Oca svjetlosti prvog prsta. "U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima." (Ivan 1: 4)
2
Linija Isusa Hrista (Duša, uspjeh) - spaja se na prstenjaku - predstavlja opravdanje po Kristu našeg posrednika. "Zato i može uvijek spasiti one, koji po njemu dolaze k Bogu, kad svagda živi, da ih zagovara." (Hebrejima 7; 25)
3
Linija Duha (srce) - završava između prvog i drugog prsta ili na kažiprstu na Jupiterovom brijegu. "Jer po njemu imamo oba pristup k Ocu u jednom Duhu." (Efežanima 2; 18)
4

Linija Duše (sudbine) - povezuje se uz srednji prst kroz zavjesu. "Imajući dakle, braćo, pouzdanje ulaziti u Svetinju nad svetinjama krvlju Isusovom, Koji nam je otvorio pat novi i živi zavjesom, to jest, tijelom svojim," (Hebrejima 10; 19 - 20)

5
Liniju tijela - pristup kroz vrata po vjeri, koja je simbol kruh, duhovnu hranu. "Po njemu smo i pristup imali vjerom k ovoj milosti, u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom slave Božje." (Rimljanima 5; 2)

Linija Oca i Svjetlosti

 

Linija Svjetlosti - ove linije povezuje liniju Oca svjetlosti prvog prsta. "U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima." (Ivan 1: 4).

Linija Oca ili linija Božje Svjetlosti, Ova linija uzdiže na strani ruku pod prstom Venere (prvi prst - kažiprst), gdje obuhvaća donji Marsov breg i Venerin brijeg u podnožju ruke.A linija predstavlja osobu i njeno zdravstveno stanje, plodnost kod žene, fizičku snagu. Linija Oca i Svjetlosti, kruži oko palca, što predstavlja slobodnu volju čovjeka. "U njemu i mi postadosmo baštinici predodređeni po odredbi onoga, koji sve čini po odluci volje svoje," (Efežanima 1; 11)

Preko ove linije Oca i Svjetlosti, lako se vidi poslušnost osobe prema Bogu. "Jer Bog je, koji čini u vama, da hoćete i izvršite, kako mu je ugodno." (Filipljanima 2; 13) Ujedno se odražava i na poštivanje 10. Božji zapovijedi.

Ta linija je izravno pokazuje čovječe živčanu snagu. Preko ove linije se lako vidi, što će osoba uraditi, da li će joj više prijati da živi u mraku ili u Božjoj Svjetlosti. Mahom ljudi prihvaćaju da žive u mraku nego u Božjoj svjetlosti ii preko ove linije, vidi se kakav je to njihov život, kako gledaju na Boga i na Njegovu Svjetlost.

Linija Oca i Svjetlosti, predstavlja zdravlje, značajne životne promjene i kakvo će opće blagostanje osobe. Ova linija je najglavnija u tumačenju dlana jer preko ove linije se točno vidi, kakav život osoba živi i način života kako živi. Onako kako ga živi, tako i prolazi u životu, to može biti da joj život lijep a može biti da u životu ima niz problema, koje je prate. Rijetko se događa da oosba promijeni svoj način života jer za probleme koje ima ona uvijek drugog okrivi. Ova linija ujedno govori, kako i na koji način da osoba promijeni svoj život, kako bi dobila Božju Svjetlost a sa time i njezin život biti bolji.

Linija Oca i Svjetlosti, predstavlja i sam život i duljina života. Način smrti i godina se vidi kako će neka osoba skončati svoj život. Bog je dao život i oduzet će ga. Upravo na toj Liniji Oca i Svjetlosti se vidi duljina života. "Dug život krije se u desnici njezinoj, bogatstvo i čast u ljevici njezinoj." (Mudre izreke 3: 16) "Tko se svrati k njoj, ne dolazi nikada natrag, ne stane više nikada na staze života." (Mudre izreke 2,19) "Stazu k životu ti mi objavljuješ: "u tebe je punina radosti, u desnici tvojoj milina vječna." (Psalam 16; 11)

Osoba kome je zdravstveno stanje ugroženo i boluju od teških bolesti kao i sterilitet ili imaju probleme sa seksualnim problemima, pogotovo muškarci. Ova linija će prvo pokazati što je prouzročilo takvo zdravstveno stanje i problem. Treba napomenuti da osoba nije rođena s tim problemima niti je Bog dao osobi tako nešto već je osoba kroz načinom života, svojom voljom, doprinijela određenim zdravstvenim problemima a to sve pokaže desni dlan. Rijetko koja osoba će prihvatiti krivnju i uvijek pokušava daje niz opravdanje. Na desnoj ruci i linija Oca i Svjetlosti.

Bog je dao ujedno svakom čovjeku i spasenje i Svjetlost, rješenje. na toj liniji se točno vidi, šta osoba sve treba poduzeti kako bi dobila tu Božju milost i Božju Svjetlost. Pitanje je samo, koliko je čovjek spreman prihvatiti Božju Svjetlost i ako želi, pod kakvim uvjetom? Činjenica je da ljudi stalno daju neke uvjete Bogu. Činjenica je i ta, da ljudi za bilo kakav problem i loše stvari uvijek okrivljuju Boga, kako je mogao to dozvoliti baš njima, kako dopušta da ljudi pate, stradaju. Oni stalno Boga za nešto okrivljuju ali nikada neće okriviti sebe i njihove postupke što je dovelo do neke tragedije ili do nekih problema koje imaju.

Oznake na Liniji Oca i Liniji Svjetlosti

Preko ove linije se promatra covecija mišična snaga. Tu se gleda osjetljivost živčanog sastava. Osobe koje imaju debelu liniju Oca i Svjetlosti, imaju najmanje osjetljive živce. Ako osoba ima jaku linije Oca i Svjetlosti, takva osoba je flegmatična koja se oslanja mišićnu snagu. Ukoliko je tanka linija Oca i Svjetlosti, takva osoba je vrlo osjetljiva na kritike i vrlo živčana. Njezin život je popraćen kroz hazadarski život, prorocima i Boga gleda, samo kroz neku korist.

Široki i plitka linija Oca i Svjetlosti na desnoj ruci - pokazuje krajnji nedostatak vitalnosti kod osobe. Takva osoba zbog svoje lijenosti prepušta se drugima da rješava njenje probleme. Kada je bolesna ne bori se. Uvijek pokušava se opravdava da ne može i da nema snage. Osoba koja koristi druge. Kada je vjerovanje u moć Boga. Takva osoba čeka da joj Bog pomogne bez ikakvog zalaganja i volje da ona sa svojom voljom i vjerom, poduzme nešto za sebe, kako bi se spasila ili sama riješila neki problem.

Trokut na Liniji Oca i Svjetlosti - Ovakva osoba je dobila od Boga, najveću nagradu a to vjernost prema partneru, djeci. Nadživeće partnera. Jedno dijete će postići ogroman uspjeh u životu. Trokut nije tako moćan kao zvijezda ali je svakako putokaz i svjetiljka koja svijetli osobi kroz život. Gdje počinje prva linija trokuta, to godina kada će se osoba oženiti ili odati sretno. Drugi linija trokuta, označava godinu rođenje djeteta a treća linija trokuta, oznaćava godina velikog uspjeha u životu. "On je bio svjetiljka, koja gori i svijetli. A vi se htjedoste samo za čas radovati u svijetlu njezinu." (Ivan 5; 35)

Kvadrat na Liniji Oca i Svjetlosti - Svi problemi koje zadesi osobu, nedaće, bolesti, nevolje, bijeda, tuga, siromaštvo biće prebrođena uz pomoć Božje pomoći. "Onda podigni žrtvenik od drveta akacije, pet lakata dug i pet lakata širok. Žrtvenik ima biti četverouglast i tri lakta visok." (Izlazak 27: 1) Ja ovaj kvadrat imam na svom dlanu na liniji Oca i Liniji Svjetlosti. Svaka osoba koja ima kvadrat na Liniji Oca i Liniji Svjetlosti, može biti radostan jer ima Božju zaštitu od svih loših upliva. Kad god ga uhvati tama, Bog, mu da Svjetlost i rješenje. Kvadrat na Liniji Oca i Svjetlosti, govori da je osoba pod zaštitom Boga.

Kratke linije na Liniji Oca i Svjetlosti - to pokazuje da osoba obično ima previše brige, ima loše zdravstveno stanje i brojne poteškoće u životu. Tamo gdje presijeca Linija Oca i Svjetlosti, to je godina kada će osoba oboljeti i imati ozbiljne probleme u životu. Ukoliko se nalaze dvije Linije na Liniji Oca i Svjetlosti, to je Božje, iskušenje i kazna samoj osobi. Ovakva osoba je dobila opomenu Božju a ujedno i samo iskušenje. Bog je čiveku dao slobodnu volju da bira želi li Boga ili Sotonu. Gdje će se prikloniti i kolika mu je jaka vjera u Boga, a ujedno ujedno mu je dao i spasenje kroz to iskušenje, kao što je Sotona iskušavao i samog Isusa Krista. "Tada Isusa odvede Duh u pustinju, da ga kuša đavao." (Matej 4; 1)

Tri kose linije na Liniji Oca i Svjetlosti - Svaka kosa Linija je ozbiljan udarac osobi. U njenom životu je prati, mnogobrojne teškoće u obitelji, ljubavi a posebno u braku. ukazuju obavezno na značajne događaje u njenom životu, ispitivanje, sudske sporove.

Zvijezda na Liniji Oca i Svetlosti - Zvijezda je simbol velikog i iznenadnog sjaja u životu osobe. "Gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo da mu se poklonimo." (Matej 2,2) Osoba koja posjeduje zvijezdu na desnom dlanu, ima izuzetno puno sreće tijekom života jer ima Božju Svjetlost, koja ga čuva i vodi kroz život. Ako muškarac ima zvijezdu na liniji Oca i Svjetlosti, dobiće poštenu, vjernu ženu koja će biti puna ljubavi, dobrote. "I dat ću mu zvijezdu Danicu." (Otkrivenje 2; 28)

Zvijezda na Liniji Oca i Svjetlosti s tri križa - Osoba će teško oboljeti. Najčešće najteži oblik oboljenja, rak, neizlječiva seksualna bolest. Ako zvijezda s tankim krakom, osoba će se izliječiti. Ukoliko je zvijezda s debelim krakom, osoba se neće izvuči od bolesti. Debela zvijezda na Liniji Oca i Svjetlosti je Božja kazna. Tanka linija zvijezde na Liniji Oca i Svjetlosti, govori o spasenju same osobe i način, kako će se osoba izvuči? Tamo gdje je zvijezda na Liniji Oca i Svjetlosti, to je godina oboljenja i smrti, sve ovisi o debljini zvijezde. "Koji je grijehe naše sam na tijelu svojemu ponio na drvo, da grijehima umremo i pravdi da živimo, čijim se ranama iscijeliste." (1. Petrova 2; 24)

Križ na Liniji Oca i Liniji Svjetlosti - Sam križ na liniji Oca i liniji Svjetlosti uvijek predstavlja kaznu Božju, osobi. Tamo gdje se nalazi križ na liniji Oca i liniji Svjetlosti, sigurno predstavlja raspeće osobi. Što je jasniji križ ili kratke, to je stanje gore za osobu. "A svima reče: "Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!" (Luka 9; 23)

Otok na Liniji Oca i Svjetlosti - Svaka osoba koja ima ostvro na Liniji Oca i Svjetlosti, mora biti spremna na jedan period izolacije i odvojenosti od partnera, obitelji. Gdje počinje otok da se oblikuje to je godina određenih problema, izolacije, rastanaka, bolesti a gdje završava otok, to je godina kada će sve prestati i osoba se osloboditi od svih tih nevolja što je imala kroz Božju pomoć. Žena koja živi u braku i ima probleme sa suprugom, rastače se i Bog će je spasiti od supruga. Muškarca ako je zadesila neka nepravedna nevolja, biće spašen od Boga. "Ja, Ivan, brat vas i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku, koji se zove Patmos, zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusova." (Otkrivenje 1: 9)