Branko Zivotin, astrolog, hiromant - Beograd
 

Božje proročanstvo svijetu - Ivanovo otkrivenje

Objavljeno 25 srpnja 2016

 

Kako sam astrolog-hiromant, sva proročanstva za svijet kombiniram Božju astrologiju, pratim Božje simbole i Bibliju gdje na temelju toga dajem astrološke prognoze. Božja stradanja, ratovi, poplave, potresi, masakr, opomene, kazne, upozorenja sve se to vidi u svetim knjigama i u pravilnoj astrologiji.

Znanost pokušava pobiti postojanje Boga pa samim tim i Bibliju kao i sva proročanstva. Oni koji smatraju da su obrazovani tvrde da je Biblija i vjerovanje u Boga manipulacija neobrazovinh i primitivnih ljudi. Bilo kako, zna se da je izvorna Biblija dozivjela katastrofalne promjene, oduzimane i dodavane mnoge stvari i od Katočike a i od pravoslavne Crkve, popovi su najveći prevaranti i lopovčine kako su dolazili na vlast, svak dodavao i oduzimao iz Biblije kako mu se ćefne, koji su ništa drugo nego koji su Antikristi i koji pripadaju Sotoni a ne Bogu. Svi oni se lažno predstavljaju da su Božje sluge ali djela njihova sve pokažu kome oni pripadaju. Jedino sveto Pismo je "Tora" i Kur'an gdje nema ni jedne pogreške.

Ivanovo Otkrivenje vrlo jasno objašnjava što je što i što će doći u svijetu i što ih čeka. Ovo proročanstvo se ostvarilo i nitko ga ne može pobiti a ono što je zapisano, tako će i biti. Cijelo Ivanovo otkrivenje je proročko gdje najavljuje događaje u svijetu a ujedno i objašnjava što je Zmaj, Bludnica, maslina, tko pripada Antikristu i šta sleduje osoba koji se priklone Antikristu.

Ivanovo otkrivenje

 

"I dodje jedan od sedam andjela što nose sedam čaša i prozbori mi: “Dodji pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim." (Otkrivenje 17; 1)

Znati tko je bludnica, žena i Zvijer iz glavnog odlomka je ključno za tumačenje i razumijevanje 17. poglavlja. “Bludnica” u prvom stihu simbolizira svjetske religije, dok “žena” simbolizira svijet. “Zvijer”, s druge strane, simbolizira Antikrista. “Velike vode” se odnose na nauku djavolsku. Fraza,

“Pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim” nam govori da će Bog suditi svaku religiju koja sjedi na brojnim Sotonskim učenjima."

“s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina.” (Otkrivenje 17; 2)

“Bludničenje” se odnosi na ljubav prema ovom svijetu i svjetovnim stvarima veće od ljubavi prema Bogu. Stvaranje kipova, ikona od stvari ovoga svijeta, obožavanje i ljubav prema njima je zapravo djelo bludničenja.

Gornja fraza, ve, “s kojom su bludničili kraljevi zemlje” znači da su vodje ovoga svijeta živjeli svoje živote opijeni svjetskim religijama i da su svjetovni ljudi takodjer živjeli pijani grijesima koje je omogućavala takva religija.

„I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.“  (Otkrivenje 17; 3)

“Žena koja sjede na skrletnu Zvijer,” nam govori da će se ljudi cijelog svijeta ujediniti u svojim srcima u strahu od Antikrista i progoniti i ubijati svete. Pokazuje nam da će svjetovni ljudi završiti kao sluge Božjeg neprijatelja, čineći djela Antikrista kako se njemu prohtije. Zvijer je Antikrist koji se usprotivio Bogu. Antikrist vlada nad mnogim kraljevima i nad mnogim narodima svijeta.

U svojoj aroganciji, Antikrist neće ustuknuti bogohuliti Boga i izgovarati ohole riječi. On će huliti Boga arogantnim riječima, tvrdeći za sebe da je Bog ili Isus Krist i podići će se visoko poput Boga. Njegova moć će zavladati nad svim kraljevima svijeta i nad svim narodima “sa sedam glava i deset rogova” je “sedam glava” i to simbolizira sedam kraljeva svijeta, a “deset rogova” se odnosi na deset naroda svijeta.

"Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina." (Otkrivenje 17; 4)

“Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju”, ovaj odlomak nam govori da će svjetske religije, udruživši se sa Antikristom, smatrati Antikrista kraljem. Tada će one koji stanu protiv njega osuditi na smrt, i implementirati svoje misli kroz djela protiv svetih.

Kako bi prikazili ovaj svijet kao vječno kraljevstvo sreće, sebe će ukrasiti svim zlatom svijeta, dragim kamenjem i biserima. No, njihova će vjera biti usredotočena na to koliko zadovoljstva može imati tijelo dok živi na ovom svijetu. Kad Bog vidi ljude ovog svijeta, On će vidjeti svijet ispunjen prljavm grijesima, koji će pred Njim izgledati kao najveće gnusoba.

„Na čelo joj napisano ime - tajna: “Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih.” (Otkrivenje 17; 5)

Iako će se religiozni ljudi svijeta pokušati ukrasiti poput kraljice, zapravo će biti razotkriveni kao bludnica. S jedne strane, njeno ime “Babilon veliki” nam pokazuje ponosni, idolopoklonički i potisnuti karakter bludnice, dok s druge strane “mati”, pokazuje kako sva sila Antikrista u povijesti potiče od samog svijeta, te da je svijet korijen svih vrsta idolopoklonstava i pokvarenosti.

Iako je ovaj svijet okićen zamamnim i prekrasnim draguljima, Antikrist koji se protivi Bogu i djeluju u srcima ovih ljudi svijeta poput njihove majke. Zato ih je Bog odlučio uništiti pošastima sedam čaša gnjeva.

„I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih.“ (Otkrivenje 17; 6)

“Sveti” se odnosi na ljude kroz cijelu crkvenu povijest koji vjeruju u evandjelje vode i Duha koje je dao Isus Krist. Fraza “svjedoci Isusovi” se odnosi na one medju svetima koji su posvjedočili istinu da je Isus Krist Sin Božji i njihov Spasitelj, i koji su posebno bili mučeni u obranu svoje vjere.

Ovaj stih naglašava da su oni koji će progoniti i ubijati svete upravo ti religiozni ljudi ovog svijeta. Oni će činiti takve zlobe kao Antikristova svjetska sila.

 

Ivan Krstitelj nam ovdje govori da kad je vidio ženu, on se “čudom začudio”. Ovaj svijet je zaista zanimljiv svijet. Sveti im nisu ništa naudili, a ipak svijet kuje zavjeru sa Antikrisom da ubije što više svetih. Kako ovaj svijet može biti išta drugo od čudnog? Ove će se stvari sigurno dogoditi svetima od svjetovnih ljudi ovoga svijeta. Zato što njime kraljuje Anikrist, njegov narod i njegove sluge će uhvatiti svete i pogubiti ih.

Oni će zaista bit poput stranaca za nas. Kada pogledamo na svjetovne ljude, oni se ne čine mnogo čudni. Kada su ljudi načinjeni na sliku Božju, kako mogu postati Antikristove sluge i ubijati ljude – ne samo ljude – već bezbroj ljudi koji vjeruju u Boga? To je zato što je ovaj svijet sluga Sotonin.

Nato će mi andjeo: “Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.” (Otkrivenje 17; 7)

“Žena” je ovdje narod ovog svijeta. Ovaj stih nam govori da će zvijer, nazvana Antikrist vladati svim kraljevima ovog svijeta i njenim narodima, i kroz njih će činiti djela protv Boga, progoneći svete i ubijajući ih. “Tajna zvijeri” se odnosi na identitet Antikrista, koji ispunjava Sotonine zapovijedi. On će pretvoriti narode svjeta u svoj narod.

Ljudi ovog svijeta, kujući zavjere sa Antikristom, će završiti kao Sotonovi instrumenti u masakriranju mnoštva Božjeg naroda. Ovaj svijet i Antikrist suinstrumenti Sotonini, sakriveni od naših očiju u ovom trenutku. No, kada prodju prve tri i pol godine Velike nevolje, oni će se pojaviti i ubijati svete.

Netko se može zapitati kako će ovo biti moguće kada svijet ima toliko savjesnih, učenih i pametnih ljudi, od političara do edukatora, pa filozofa i doktora nauke. No, zato što će ovaj svijet skovati zavjeru sa Antikristom, sve ove stvari, uključujući masakr svetih, biti će moguć. Ovaj će se svijet pokoriti Antikristu i ubijati svete. To je ključ tajne Antikristove.

 “Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit će se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu.” (Otkrivenje 17; 8)

Ovaj stih nam govori da će se Antikrist pojaviti medju kraljeva starog doba, i iako sada nije u svjetu, on će doći iz svijeta u budućnosti. To nam govori da će ljudi ovoga svijeta biti jako začudjeni kada se pojavi Antikrist i počne ubijati svete.

Antikrist će ostvariti svoj cilj sudjelovajući u novoj politici svijeta. On će i dalje biti tajnovit pred ljudima ovog svijeta, no ljudi će ga vidjeti kao čudesnog. Zato što će preuzeti brojne političke, ekonomoske, ideološke i religijske probleme svijeta i riješiti ih svojom sposobnošću, mnogi će ga smatrati i slijediti poput Isusa Krista koji treba ponovo doći u posljednjim vremenima. On će  nastaviti biti čudesan pred očima ljudi ovoga svijeta.

“Tu se hoće mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi.” (Otkrivenje 17; 9)

Ovaj nam stih govori o tome da će Antikrist postaviti svoje zakone kako bi vladao nad ljudima svijeta i te će zakone pretvoriti u svoja vladajuća tijela kako bi ostvario svoje ciljeve. Razlog za ujedinjavanje ljudi ovog svijeta je kako bi došli pod Sotoninu vlast, primajući znak Antikrista. Ujedinjavaju se kako bi stali protiv Boga i Njegovih svetih, stavljajući svoje provjerenje u silu zakona postavljenih od Antikrista.

“A i sedam kraljeva: pet ih već pade, jedan jest, a jedan još ne dodje: kada dodje, ostati mu je zamalo.” (Otkrivenje 17; 10)

Ovaj stih nam govori da će kraljevi koji će se usprotiviti Bogu nastaviti dolaziti iz ovog svijeta, kao i kraljevi koji su se pojavljivali i prije. Kada dodje vrijeme Velike nevolje, vodja ovog svijeta će se pojaviti kao Antikrist i ubijati svete. No, progonstva od ovog vodje, koji će postati Antikrist, će trajati samo kratko vrijeme, koje će dopustiti Bog.

“I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast.” (Otkrivenje 17; 11)

Ovaj stih nam govori da će se Antikrist podići kao posljednji kralj ovoga svijeta. Kada se Antikrist pojavi medju kraljevima ovog svijeta, mnogi ljudi će ga slijediti, i on će, primivši duh Zmaja, svoju vlast iskazati poput Boga, čineći znamenja i čuda. Sluge Božji i sveti će biti ubijeni od Antikrista, no sve će ovo kratko trajati. Kada ovo prodje, Antikrist će biti zavezan u Jami Bezdana, i biti bačen u pakleni oganj, i nikad neće biti oslobodjen.

“Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će - samo za jedan sat - primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.” (Otkrivenje 17; 12)

Ovaj stih nam govori da će se deset naroda ujediniti kako bi vladali cijelim svijetom. Tih deset naroda, će nakon ujedinjenja obnašati svoju vlast u svijetu sa Antikristom jedno kratko vrijeme. No, stih nam isto govori da tih deset kraljeva svijeta još nisu zavladala kraljevstvom kojim rukovodi uz Antikrista. U bliskoj budućnosti, ovi će kraljevi svijeta vladati uz Zvijer kao kraljevi tame. No, njihova vlast neće biti dugog vijeka, i zato će samo kratko vrijeme vladati nad područjem tame.

“Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri.” (Otkrivenje 17; 13)

Kada dodje vrijeme, kraljevi ovog svijeta će prebaciti svoju vlast i autoritet Antikristu. U to će vrijeme, Božja crkva, njeni sveti i Njegovi sluge biti intenzivno progonjeni od Antikrista i biti će ubijeni. No, sam Antikrist će biti uništen silom i autoritetom Isusa Krista i mačem Riječi Njegovih usta.

“Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.” (Otkrivenje 17; 14)

Iako će Sotona htjeti ratovati protiv Isusa Krista, on mu neće biti ni do koljena. I sveti će pobjediti Sotonu u njihovoj borbi sa njim. Gospod će svetima dati snage da se bore i pobjede Antikrista svojom vjerom. Zato se sveti neće bojati boriti protiv Antikrista, već će živjeti posljednje doba bezbrižno i u miru, vjerujući u svog Gospoda Boga. Tada će pobjediti svoje neprijatelje svojom vjerom u Gospoda.

Ova pobjeda svetih znači da će oni braniti svoju vjeru i biti mučeni. Kada dodje to vrijemme, sveti će pobjediti Sotonu i Antikrista prihvaćajući mučeništvo svojom vjerom u Isusa Krista i svojom nadom u Kraljevstvo nebesko, učestvovati u svom uskrsnuću i uznesenju, primiti novo kraljevstvo Kristovo i potom živjeti zauvijek u slavi.

I reče mi andjeo: “Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.” (Otkrivenje 17; 15)

Svjetovne religije su varljive i zavladale su narodima svojim Sotonskim učenjem. Ovaj nam stih govori da će sotonska nauka djelovati medju svjetskim religijama i ući u narode i jezik svijeta, te će njen utjecan dosegnuti toliko da će uništavati ljudske duše.

“I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer - oni će zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.” (Otkrivenje 17; 16)

Ovaj nam stih govori da će se narodi svijeta ujediniti sa Antikristom i ubijati i uništavati njegove religiozne ljude. To nam govori da će ljudi ovog svijeta i Antikrist mrziti i zlostavljati religiozne ljude, i istrebljivati sve religije svijeta. Iako su ljudi religioznog svijeta ubijali svete prije uz Antikristovu pomoć, oni sami će biti uništeni od Sotone i svjetovnih ljudi. Sotona, će na kraju, iskoristiti svjetske religije kako bi učinio sebe božanstvenim poput Boga.

“Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje.” (Otkrivenje 17; 17)

Ovo nam govori da će ljudi ovog svijeta dati kraljevstvo i moć Sotoni. Tako će ovaj narod postati Antikristov narod kada prime svojevoljno njegov žig, ponoseći se što su njegovi sluge, te će ubijati sve one koji odbiju primiti žig. Medjutim njihova progonstva svetih će biti dopuštena samo kratko vrijeme koje će dopustiti Riječ Božja. Tijekom tog dopuštenog perioda, Antikrist će izliti svu zlobu svog srca i slobodno stati protiv Boga i Njegovih svetih.

“Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.” (Otkrivenje 17; 18)

Andjeo navješćuje pad Babilona - Bludnice Bog nam ovdje govori da će ovaj svijet stvoriti novi set pravila kako bi vladao nad njegovih kraljevima, te će se ti kraljevi morati odnositi prema tim postavljenim zakonima. Glavna vlast ovog svijeta će vladati svim kraljevima svijeta, kao da je osoba. Svijet će načiniti zakone koji će usko ograničavati sve kraljeve i postati poput boga koji vlada nad njima. “Veliki grad” se odnosi na političku instituciju kroz koju će Anitkrist vladati. Svatko na ovom svijetu će morati služiti vladajućoj vlasti, koju im je dao Bog, kao da je ona sama Bog i njome će vladati. Budući da su ljudi postali Sotonovi sluge, oni će morati biti uništeni.

(Psalam 49:21) nam kaže, “Čovjek koji nerazumno živi sličan je stoci koja ugiba.” Zato ljudi ovog svijeta moraju odnaprijed saznati da što je sotonin plan, vjerovati u evandjelje vode i Duha kojeg propovijedaju sveti ovoga doba i pobjeći prokletstvu postajanja Sotoninog sluge, te živjeti obučeni u blagoslove vječnog Kraljevstva Božjeg kao Njegov narod.

 

"ZAPIS U ZVIJEZDE"
izdana 04 prosinca 1990

 
"SUDBINA NA DLANU"
izdana 17 prosinca 1993
 
"CRNA MAGIJA"
izdana 20 siječnja 1997
 
"ISTINA O GAY POPULACIJI"
izdana 27 siječnja 2004
 
"S LJUBAVLJU U KRISTA"
izdana 19 kolovoza 2005.