Branko Zivotin, astrolog, hiromant - Beograd
 

Božja opomena svijetu

Objavljeno 23 srpnja 2016

"I viđeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce Pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv". Jeruzalemska Biblija (Otkrivenje 6:12)

 

Kako sam astrolog, hiromant, napisao sam 1990 godine proročku knjigu "Zapis u Zvijezde", proricao sam globano što će se dogoditi i kada. Iznio sam dvije tisuće prognoze na svjetskoj razini s godinama dešavanja. Skoro sve prognoze koje su upisane u mojoj knjizi ostvarile su se i sve više i više se ostvaruju a posebno poslije 2010 godine kako sam napisao da će biti. Sve prognoze su biblijske i astrološke po pravilnom horoskopu onako kako je Bog zapisao a ne kako tumače današnji astrolozi.

Mnoge astrološke prognoze sam pisao na sajtu i ima ih dosta, a ujedno i u emisijama iako se tada smatralo da je nemoguće da se to dogodi. Može se postaviti kako to da se samo loše prognozira i to smrt, krv, rat a ne prosperitet. No ako se pogleda svaka godina unatrag, može se lako vidjeti da to lijepo nema ga jer su se ljudi iskvarili, postali monstruozni, ubojice, bludnici i ništa im nije sveto. Izopačili se a lijek i za njih ima a to je lijepo Bog, gdje će ih lijepo kazniti.

Isus Krist najavio krvav mjesec i događaje

 

Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici k njemu i rekoše: "Kaži nam, kad će se to dogoditi, i koji je znak tvojega dolaska i svršetka svijeta? Isus im reče: "Gledajte, da vas tko ne zavede! Jer će mnogi doći u ime moje i reći: "Ja sam Krist. I mnoge će zavesti. Čut ćete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte, da se ne uplašite! To mora tako doći; ali nije još tada svršetak, Jer će se dignuti narod proti narodu, kraljevstvo protiv kraljevstva. Glad i kuga i potres bit će posvuda. Ali to je sve istom početak nevoljama. Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog imena mojega svi će narodi zamrziti na vas. Tada će mnogi zalutati u vjeri, jedan će drugoga izdati i jedan će na drugoga zamrziti. Lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti. Jer će bezbožnost uzeti maha, ljubav će ohladnjeti kod mnogih. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se. Ovo evanđelje o kraljevstvu navješćivat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svima narodima. Tada istom dolazi svršetak". (Matej 24; 3-14)

Isus Krist je objasnio mnoge znakove po kojima će njegovi slebdenici moći prepoznati dolazak posljednjih dana. Isus je prorekovao vrijeme strašnih muka. Jerusalem, sveti Božji grad, opkolit će strane vojske a njegovi stanovnici biće zatvarani i ubijani a hram uništen. Neće ostati ni kamena. Isus Krist je svojim sledbenicima rekao da će biti progonjeni i da će se pojaviti lažni proroci. Biće ratova, suše, gladi, potresa, poplava, ali čak ni takve kazne ne mogu se usporediti sa dolazećim užasima. "Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvjezdama. Na zemlji će među narodima vladati strašno očajanje od buke i huke mora." (Luka 21: 25)

Božje proročanstvo je nešto što se mora ispuniti gdje ne može nitko pobjeći od Božje kazne. Božji bič je jako spor ali je dostižan i kada čovjeka opali, posljedice su katastrofalne. Kada se dogodi neka jača katastrofa, ljudi uvijek tada se foliraju i suosjećaju s masovnim katastrofama i uvijek spominju Boga tada kao Bog će kazniti takve ljude koji su izazvali masovnu nesreću ili katastrofu. Neće Bog nikoga tada kazniti jer je Bog već izvršio kaznu i dao opomenu ljudima da ne čine toliko zla kao što su činili prije Božje kazne.

Potpuna pomrčina četvrtog krvavog Mjeseca

 

Ljudi su tijekom 2015 godine dva puta bili svjedoci totalne pomrčine Mjeseca, kojima je označen završetak 4 povezane potpune Lunarne eklipse. Mjesec je mijenjao boje od svetlonarandžaste do krvavo crvene i smeđe. Bio je vidljiv u Pacifiku, Sjevernoj i Južnoj Americi, Novom Zelandu, Singapuru, Europi i zapadnoj Africi a najbolje se vidio u Dallasu i Los Anđelosu.

Četiri potpune pomrčine u nizu je ispunjenje biblijskog proročanstva u trajanju tisuću godina. Svaka eklipsa uvijek označava događaje koje će se desit. Svi takvi događaji nisu ni malo lijepi jer najavljuju Božju kaznu narodu zbog neposlušnosti, pakosti, zlobe, bluda i skrnavljenje svetog mjesta. Svaka eklipsa označava sveto trojstvo odnosno, prošlost, sadašnost i budućnost. Onako kako se narod ponašao tako i dobiva zasluženu Božju kaznu. Svaka eklipsa je Božja opomena narodu da ne čini gadosti Bogu.

1. Eklipsa
2. Eklipsa
3. Eklipsa
4. Eklipsa
16.svibna 2003
09.studenog 2003
04.svibnja 2004
28.listopada 2004
15.travnja 2014
08.listopada 2014
04.travnja 2015
28.rujna 2015
Pasha 15. travanj 2014
U znaku Djevice Djevica označava Majku ali i Zaručnicu Kristovu. Ivan Krstitelj najavljuje Krista
Sjenica 8. listopada 2014 u zviježdju Ribe označava 2 kuće Izraelove; Isus Krist na križu
Pasha 4. travanj 2015
u znak Djevice Djevica označava Majku i Zaručnicu Kristovu. Mojsije i Ilija - vjesnici Drugog Došašća Isusa
Sjenica 28. rujan 2015 u zviježdje Ribe označava 2 kuće Izraelove. Dolazak Isusa Krista na Drugom Došašću

Svaka pomrčina a posebno kada se radi o krvavom mjesecu označava razdoblje krvi, razdora, ubojstva, ratova među narodima, potresi, ogromne poplave, jake nepogode, suše. Tada sleduje biblijsko proročanstvo i Božje kazne narodu. Svaka kazna, smrt masovnih ljudi je samo opomena ljudima da ne čine više gadosti, jer ako nastave, čeka ih još strašnija kazna.

Sljedeća potpuna pomrčina punog mjeseca dogodit će se u siječnju 2018. Bit će najbolje vidljiv iz istočne Azije i Australije.

Nakon krvavog mjeseca, što sleduje svijetu

 

Mjesec će se promijeniti i biće crven kao krv prije Dana Gospodnjeg koji je sam Drugi Dolazak.

Vrijeme Velike Nevolje je personificirano kao žena u porođajnim mukama. Žena simbolizira Izrael. "I znak veliki pokaza se na nebu: žena, obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinim, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda .Bijaše trudna i vikala je od bolovala i mučila se da rodi," (Otkrivenje 12; 1-2) Mjesec simbolizira zbor Izraelov u Nevolji. Također, žena je znak Djevice kod rođenja Krista.

"Jer će biti vrijeme, kad zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, jer ih uši svrbe." (2. Timoteju 4; 3)

Sve ove prognoze koje ću iznijeti odnosi se na globalnom planu gdje će se svak uvjeriti do 2030. godine što će se dešavati određenim državama. Tako Bog opominje i kažnjava ljude.

Od 2003 do 2030 godine sve ono što je bilo normalno postaće nenormalno a što je nenormalno bilo i izopačeno, postaje normalno.

Božje kazne će još kako osjetiti sve one države koje su se ogriješili u prošlosti o židovskom, i muslimanskom narodu. I to sve kreće od 2003. godine kada je bila prvi put potpuna pomrčina krvavog Mjeseca.

Ujedinjeno Kraljevstvo je jedan od glavnih lidera usmerenih protiv židovskih naseljenika u smislu ekonomskog bojkota. Sama Velika Britanija prestavlja kuću Efrajima, kuće Josipove. Upravo su oni bili ti koji su 2009 prvi izdali smjernice za "dobrovoljno označavanje proizvoda" uzgajanih u Samariji i Judeji, regijama Izraela. Dana 15. svibnja 1948. godine, država Izrael je proglasila neovisnost od Velike Britanije. Mnoga zla su nanijeli Bliskom Istoku kao i Europa, Amerika i zbog toga moraju dobiti ozbiljne opomene i kazne od Boga.

Zemljine rotacije će početi pomicati prema sjeveru, daleko od ekvatorijalne thm. Takva područja poput Kanade i Sibira, će nestati a povećanje razine vode nastaviti kretati prema sjeveru od ekvatora. Te zemlje će biti poplavljene i u "svijetu koji dolazi", oni više neće postojati.

Amerika, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Njemačka, Kanada, Europa najviše će stradati gdje će krvi, smrti biti jako puno. Terorizam, rasizam, nacionalizam zavladat u ovim zemljama gdje će će sami poubijati i gdje će biti masovna ubojstva. Stradaće masovno narod kao što je stradao židovski i muslimanski narod od njih.

Božju kaznu će osjetiti i Kina kroz poplave i jako nevrijeme gdje će odnijeti dosta živote. Ratovi će se voditi na Zapadnoj Aziji od 2013 godine. Izazivač rata Rusija, Europa, Amerika

Božji gnjev će osjetiti i homoseksualci, biseksualci gdje će dobiti prvu božiju kaznu a to je kroz neizlječivu bolest HIV i AIDS. Zato će Hvala Bogu mnogi umrijeti od ove bolesti. Blud, razvrat Bog kažnjava. Pored ovoga vršiće se diljem svijeta nasilje nad njima. Svaki grijeh je uvreda pred Bogom. Propagiranje homoseksualnosti je samo jedna od mnogih stvari izlistanih. "A tako se i muškarci, ostavivši naravno općenje sa ženom, raspališe željama svojim jedan na drugoga, i muškarci su s muškarcima činili sram, i sami su na sebi primali zasluženu plaću za svoju zabludu". (Rimljanima 1: 27) Homoseksualizam je posljedica odricanja i neposlušnosti Bogu. Homoseksualci "prekršioci" neće naslijediti carstva Božijeg. Homoseksualci koji većinom propagiraju blud i razvrat čine zlo i kao takvo mora biti prepoznato, inače nema nade da se homoseksualci istrgnu iz svog perverznog načina života.

U razdoblju 2014 do 2030. kazne i opomene Božje osjetit će najprije Zapadna Europa. Odrazit će se tako što će biti mnogo krvi, terorizma, smrti, neizlječive bolesti, bijedan život, siromaštvo, kriminal, narkomanija, pedofilija.

Sjeverna Europa je opsjednuta uništenjem naroda Izraela i njoj predstoje ozbiljne Božje kazne.

Južnoj Europi i Jugoistočnoj Europi u periodu 2004 do 2030. predstoji mnogo ekonomske krize, nezaposlenost, štrajkovi, lopovluk, kriminal a posebno na Balkanskom poluotoku i ništa lijepo neće doći od naroda iz tog područja. Od pakosti, zlobe sami sebe će ubijati, vršiti nasilje, silovati. Uzalud imena Gospodina će uzimati. Blud, razvrat će pružati, samo Sodomu i Gomoru. Njih će Bog najviše kazniti jer su u prošlosti mnogo zla nanijeli drugim ljudima. "Brat brata, otac sina svojega predavat će na smrt. Djeca će ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt." (Matej 10; 21) Od 2014 do 2030. došlo vrijeme da osjete na svojoj koži gnjev Božji, sve se vraća, sve sada plačaju.

Apeninski poluotok će doživjeti dosta nagrade od strane Boga i na njih neće utjecati krvav mjesec koji je bio tijekom 2003-2004 i 2014-2015 godine. Narod će željeti ujedinjenje i mir bez obzira koje je vjere. Sve više i više ljudi će željeti s Balkanskog poluotoka živjeti baš u Apeninskom poluotoku jer ono što tek sleduje svijetu Apeninski poluotok će biti zaštičen od Božje kazne.