Branko Zivotin, Katolički astrolog, hiromant, numerolog - Beograd

Bijeli mag je isto što i crni mag ili pop u Srbiji

U Srbiji nema "crne" magije i nitko nije pod "crnom" magijom

Ako crni mag može napraviti čini, vradžbine isto tako i bijeli mag može napraviti čini, vradžbine. Jedno bez drugoga ne može. Bijeli mag se tobož skriva iza plašta otklanjanje magije i sebe i druge uvjerava kako samo tako pomaže gdje vrši tešku zabludu kod ljudi, javnosti.

Bijeli mag se vrlo manipulativno skriva iza Crkve, gdje koriste obavezno pravoslavne simbolike poput; svijeće,, križeve, ikone, zlato, bosiljak, kandilo, tamjan, Biblija, molitvenik, brojanica i još mnogo toga a obavezno bijeli magijaši koriste crvenu boju gdje isključivo koriste da napakoste drugoj strani. Tako, ako neka žena ima probleme s mužem u ljubavi a posebno u seksu, jer muškarcu se ne može dići ili je loš u krevetu a dala je pare da joj bijeli magijaš tobož pomogne, tada bijeli magijaš, kaže obavezno takvoj ženi da je crna magija u pitanju a on će to otkloniti, gdje tom muškarcu koji ima problem u seksu, izvrši crnomagijaški ritual vezivanje, gdje izgovara da ni s jednom drugom ženom ne mogao imati seks samo sa ženom gdje se izgovara ime i prezime te osobe.

Tada vrši određene rituale, spelove, molitve i obraćanje obavezno pravoslavnom popu, gdje pravoslavni pop izvrši isto ritual crne magije nad slikom kršeći Božije zapovjesti "Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!" (2. Mojsijeva 20:4, 5). Bog je preko proroka Izaije rekao: “Nikome neću dati slavu svoju, niti hvalu svoju likovima rezbarenim” (Izaija 42:8). Naravno, ni jedan bjelomagijaš ne kaže pravi razlog osvješćivanja slike, već uvijek slaže popa. Svaki pravoslavni popovi to ipak znaju ali se prave ludi jer u pitanju novac, gdje će sve učiniti pop samo ako mu se plati. Ima popova koji neće tražiti novac ali će opet izvršiti osvećenje slike, lančića, gačama, kučićima, itd. Naravno, pravoslavni pop nije gadljiv na novac pa koliko novaca takva i molitva, čitanje opela itd.

Prvi kršćani zgrozili bi se nad samom pomisli da se u crkvama postave vjerske slike i kipovi. Klanjanje ili izgovaranje molitvi pred takvim slikama i kipovima za njih bi bilo čisto idolopoklonstvo

Svaki bijeli magijaš zna da napravi crnu magiju

Narod treba samo logički, razumno i racionalno da gleda. Ako bjelomagijaš kaže da ne zna da napravi nekome crnu magiju, laže sigurno. On da bi znao da nešto otkloni, mora znati i što je to, kako je namješteno toj osobi, s čime je namješteno, ako to ne zna, kako će uopće znati da otkloni i što da otkloni. Naravno, bjelomagijaš laže i vrši silnu prevaru, manipulaciju osobi koja traži od bjelomagijaša da joj otkloni magiju. Bjelomagijaš je svjestan da ako kaže osobi da zna da napravi crnu magiju, da će tako izgubiti mušteriju jer će se osoba uplašiti. Bjelomagijaš obavezno vrši rituale crne magije prilikom skidanje crne magije. Popovi vrše isto tako razne crnomagijaske rituale koji se totalno kose s Bogom, koriste razne đavolje predmete, rituale, ali to je postalo u narodu sasvim normalno i prihvatljivo. Ono što koristi od predmeta bjelomagijaš, koristi one predmete koje koriste i pravoslavni popovi. Treba da se zna da pravoslavni popovi kao ne vjeruju u crnu magiju ali sami pojedini pravoslavni popovi, monasi skidaju magiju u hramu, manastiru, crkvi. To je najviše istaknuto u Istočnoj, Južnoj, Centralnoj Srbiji.

Ritual bjelomagijaša

Identični ritual bijelomagijaša je isti kao crnomagijaša. Crnomagijaš radi da napakosti drugome a bjelomagijaš radi pomoći drugome. Ritual koji bjelomagijaš vrši je poptpuno identičan kao crnomagijaski, jedine razlike su u materijalima, mada u novije vrijeme, koristi se 60% materijali koji koriste crnomagijaši.

Bjelomagijaš spaja parove

Bjelomagijaš vrši crnomagijaske rituale da bi spojio nekoga. On to čini bez pristanka obje strane samo kroz pristanak jedne strane koja traži takvu uslugu i koja će platiti. Bjelomagijaš vrši baca tada crnu magiju gdje drugu stranu omađija i udovolji onoj osobi koja takvu uslugu traži i koja plati. Bez volje i pristanka druge strane ili suglasnosti da se tako nešto uradi nad njome. Bijelomagijaš uvijek vrši crnomagijski ritual i tako pod magijskom prisilom tjera drugu stranu živjeti podčinjenim životom, dovoljno je da samo jedna strana poželi drugu stranu i da za to plati. Bjelomagijaš će obvezno izvršiti crnomagijaski obred.

Cijene kod bjelomagijaša

Cijene kod bjelomagijaša u Srbiji jako variraju. Može se bjelomagijaška usluga dobiti od 100 eura pa sve do nekoliko stotina tisuća eura, sve zavisi od usluge. Ljudi koji žive u Srbiji još kako takve usluge koriste i plaćaju. Usluge bjelomagijaša koriste isključivo one osobe, koji su u uvjerenju da imaju na sebe crnu magiju. Ljudi u Srbiji idu kod vračara, gatara, astrologa, bjelomagijaša zato što njihova vjera u Boga sadrži određene duhovne zablude a posebno kada je riječ o crnoj magiji. Ljudi u Srbiji prije će platiti Satanska dijela nego Božja.