Branko Zivotin, astrolog, hiromant - Beograd

Biblija, Bog, osuđuje homoseksualnost

"Muškarci s muškarcima čine sramotne stvari, i sami su na sebi primili zasluženu plaću za svoje zastranjenje" (Rimljanima 1,27)

Objavljeno 08 studenoga 2016

 

Živimo u vremenu kada su mnogi odbacili biblijski autoritet. Mnogi iz odvjetništva seksualne različite prakse su u sukobu s Biblijom.

Mnogi pokušavaju tvrditi da Biblija podržava homoseksualnost.

Oni koji misle da homoseksualci samo žele 'jednaka "prava" ne shvaćaju da oni nisu zadovoljni s tim. Isto tako, oni koji misle da su homoseksualci zbog genetskih razloga, a da to nije njihov izbor, nije točno!

Mnogi homoseksualci pokušavaju nadmudriti jasno učenje Biblije neukusnim odgovorom da su oni takvi kakvim ih je Bog stvorio. Ne postoji ni najmanji dokaz u Pismu koji bi podržao ovaj lažni koncept. Bog nikada nije stvorio čovjeka s takozvanom "homoseksualnom potrebom"

Naravno, ono što mediji nikada ne čini je izvješće što Biblija zapravo govori o tim stvarima - pogotovo onih dijelova koji se bave boli i patnje onih žrtve grijeha (bilo da su grijeh pohlepa, oholosti, seksualno ponašanja, ljutnje ili bilo koji drugi grijeh).

Katolička crkva; Homoseksualnost je za katoličku crkvu "teško izopačenje" i protuprirodan blud.

Ruska pravoslavna crkva; prva koja je lijepo homoseksualnost, opisala kao "izopačeno ispoljavanje seksualnosti"

Srpska pravoslavna crkva; je u toj podjeli u taboru nepomirljiva

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej
Gayevi su isto što i pedofili

Homoseksualnost je velika greška. Možda prirode, možda navika ... Naše nije da osuđujemo, već da pomognemo da se ta bolest iskorijeni. Ako gay seksualno opredjeljenje opravdano i treba ga propagirati, na temelju čega to isto ne vrijedi za pedofiliju (masovno raširenu u zapadnom svijetu), za incest, za skotološtvo i druge načine zadovoljenja izvitoperenog seksualnog nagona? Po čemu je njihovo pravo manje pravo od takozvanog prava vaš seksualne (dez) orijentiranosti?.

Ponašanje homoseksualaca

Ono što nitko ne može negirati jeste da je Biblija vrlo jasna, direktna i nepromjenjiva kada je riječ o osudi homoseksualnog ponašanja.

Žive u »neprirodnom« homoseksualnom odnosu
"Zato ih predade Bog sramotnim strastima, jer žene njihove pretvoriše naravno općenje u ono, što je protiv naravi." (Rimljanima 1; 26)

Prakticiraju kultnu homoseksualnu prostituciju
"Ne smiješ nijedno svoje dijete prinijeti Moleku za žrtvu i obeščastiti ime Boga svojega. Ja sam Gospod!.Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan." (Levitski zakonik 18; 21 - 22)

Ili je riječ o preljubočinskom homoseksualnom odnosu
"Ako muškarac sagriješi s drugim muškarcem kao sa ženom, počiniše oboje sramotu. Imaju se smrću kazniti, neka njihova krv bude na njima." (Levitski zakonik 20; 13)

Iako mnogi koji žive nemoralnu, , bludno, zagovornici homoseksualca pa čak i određene religije opravdaju homoseksualce i podržava ih, gdje govore da ih Bog voli i da Bog ne osuđuje homoseksualnost, oni koji iskreno pogledaju i vjeruju u Boga i Božiju reč , shvatiće da Bog i Biblija osuđuje homoseksualnost, transeksualce a samim time, "istospolne brakove".

Homoseksualci dobivaju više od određenih bolesti

Biblije koji se dotiču predmeta homoseksualnosti jasno se vidi da tematika uopće nije ljubav niti odanost homoseksualnih partnera. Masovni seksualni kontakti velike "količine" ljudi pogoduju spolno prenosivim bolestima. LGBT populacija ima, najblaže rečeno, problem s promiskuitetom. Tipična homoseksualna seks praksa je pravi medicinski horor - zamislite razmjenu sline, fekalija, sperme i krvi s desecima nepoznatih muškaraca tijekom godine. Kao što je GMO zamjena za prirodnu hranu, tako je LGBT seksualna modifikacija (SMO) kao zamjena za prirodnu seksualnost.

U Bibliji jasno stoji da će bog takve kazniti smrću. U osnovi, sva bolest je presuda od Boga. Sva sreća što Bog takve kazni i to najstrašnijom bolešću kao što je lijepo kuga poznata kao "AIDS" (sindrom stečenog nedostatka imuniteta), HIV. Muški homoseksualci prije ili kasnije svakako dobiju kaznu Božju, kroz određenu seksualnu prenosivu bolest poput;

Chlamydia trachomatis
AIDS
Kriptosporidioza
Hiv
Kondilomi
Sifilis
Genitalni Herpes
Analni Rak
Trihomonijaza
Gonoreje
Hepatitis B i C
Mikoplazma

Budući da spolno prenosive bolesti kao što su AIDS / HIV-om su polaznik, za najveći dio, nakon seksualnog grijeha, oni se moraju uzeti u obzir kao dio "kazna" koja otkriva "gnjev Boga" protiv nepravednost ljudi.

"Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega." (1. Korinćanima 6; 18)

Homoseksualci primaju u svojim tijelima Božju kaznu za sudjelovanje u takvom seksualnom ponašanju.

"Niti da griješimo bludno, kao što su neki od njih griješili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuće." (1. Korinćanima 10; 8)

Bog će poslati još više zla na ovoj skupini u budućnosti.

To je ne samo iz Biblije koje smo naučili o opasnostima homoseksualnosti, kao homoseksualci imaju tendenciju da imaju kraći životni vijek i više od određenih bolesti nego u općoj populaciji.

Bog osuđuje i transeksualce

 

Božja riječ ima izjave protiv onih koji pokušavaju biti "transrodnih" Biblija osuđuje odijevanju, što mnogi takozvane transrodne osobe čine, kao odvratnost Bogu. Bog voli sve, ali ne želi da ljudi budu transrodna, niti počiniti druge gadosti.

"Žena ne smije nositi muško ga odijela, i muški neka je ne oblači u ženske haljine, jer tko tako što čini, gnusoba je Gospodu, Bogu tvojemu." (Ponovljeni zakon 22; 5) "Ili ne znate, da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se: "ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekoputnici, ni muželožnici," (1. Korinćanima 6; 9)

Sodoma i Gomora su seksualni nemoralan

Biblija govori o ranoj događaj koji se dogodio u gradovima Sodomi i Gomori između tri tisuće i četiri tisuće godina: "Tada pusti Gospod na Sodomu i Gomoru dažd sumpora i ognja od Gospoda, s neba.I uništi te gradove, svu nizinu sa svima stanovnicima tih gradova i sve, što je raslo na poljima." (Postanak 19; 24 - 25)

I zašto se to dogodilo? Biblija također uči da je homoseksualni odnosi dovesti do uništenja "Kao što Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su griješili kao i oni bludom i išli za protunaravnom nasladom, postavljaju se za primjer sa svojom kaznom vječnoga ognja." (Judina 1; 7)

Homoseksualnost je oblik seksualnog nemorala

 

Biblija jasno osuđuje homoseksualnost. Homoseksualnost je nedopuštena požuda zabranjena od Boga. "I gradove Sodomu i Gomoru osudio je na propast i spalio, i tako je postavio primjer budućim bezbožnicima," (2. Petrova 2; 6)

Homoseksualci u sebi nemaju ljudskosti, niti muškosti pred drugim muškarcima, već se dovijaju i laskaju drugima poput žena, jer žude za njim.

Dakle, uništenje Sodome i Gomore bili poslužiti kao primjer onima koji će živjeti kao što su učinili. Ipak, unatoč biblijskim upozorenjima, mnogi moderni lideri odobravanje tzv homoseksualna "prava" i "istospolni brak".

Biblija, međutim, upozorava na takve vođe. "Djeca, narode moj, tvoji su gospodari. Lihvari vladaju nad tobom. Narode moj, zavodnici su tvoje vođe. Oni kvare tijek tvojoj stazi." (Izaija 3; 12) "Vode toga naroda jesu zavodnici, a koji se daju voditi od njih, osuđeni su na propast.." (Izaija 9; 16)

Homoseksualne radnje jasno je zabranjeno u Bibliji

 

U Bibliji je sodomija sinonim za homoseksualnost. "Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan." (Levitski zakonik 18; 22) "Ako muškarac sagriješi s drugim muškarcem kao sa ženom, počiniše oboje sramotu. Imaju se smrću kazniti, neka njihova krv bude na njima." (Levitski zakonik 20; 13)

Biblija osuđuje čak opraštanje od homoseksualnog ponašanja "Jer se otkriva gnjev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi, koji drže istinu u nepravdi, Jer što se može doznati o Bogu, očito je u njima; jer im je Bog objavio. Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora. Jer kad spoznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojim mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo. Kad su govorili da su mudri, postadoše ludi. I pretvoriše slavu besmrtnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka i ptica i četveronožaca i gmazova. I zato ih predade Bog u željama njihovih srdaca u nečistoću, da sramote sami tjelesa svoja, Koji pretvoriše istinu Božju u laž, i većma iskazivaše čast i služiše stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke. Amen. Zato ih predade Bog sramotnim strastima, jer žene njihove pretvoriše naravno općenje u ono, što je protiv naravi. A tako se i muškarci, ostavivši naravno općenje sa ženom, raspališe željama svojim jedan na drugoga, i muškarci su s muškarcima činili sram, i sami su na sebi primali zasluženu plaću za svoju zabludu.I kako nijesu marili da spoznaju Boga, zato ih Bog predade pokvarenom mišljenju, da čine, što ne valja, Da budu napunjeni svake nepravde, zloće, bludnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubojstva, svađe, lukavstva, podmuklosti, doušnici, Klevetnici, bogomrsci, uvredljivci, oholice, naduti, izmišljači zala, nepokorni roditeljima,Nerazumni, nevjere, bez srca, nepomirljivi nemilostivi. Oni, istina, znadu odredbu Božju, da oni, koji to čine, zaslužuju smrt; ipak oni to čine, dapače i odobravaju onima koji to čine." (Rimljanima 1; 18 - 32)

Apostol Pavao inspiriran Svetim Duhom izjavljuje da homoseksualnost "neće naslijediti kraljevstvo Božje" "Ili ne znate, da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se: "ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekoputnici, ni muželožnici, Ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega." ( 1. Korinćanima 6; 9 - 10)

"Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega." (1. Korinćanima 6; 18)

Allah osuđuje homoseksualnost izričito u Kur'anu
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

Većina muslimana će odgovoriti, "Smrtna kazna." Što je za njih dokaz? Islam nadilazi puku neodobravanja homoseksualnosti. Sharia uči da je homoseksualnost vile oblik blud, kazna smrt. Šeri'at naređuje smrtu kaznu za one koji čine ovaj grijeh.

Homoseksualni odnos nosi smrtnu kaznu u šest zvanično muslimanskih nacija: Saudijskoj Arabiji, Iranu, Mauritaniji, Sudanu i Jemenu.Afganistanu pod Talibanim.

Kur'an ne propisuje smrtnu kaznu za pederluk.

U Kur'anu, vidimo pozivanje na homoseksualnost u priči o Lotu.
"O Ibrahime, prođi se toga, naređenje od Gospodara tvoga je stiglo; njih će stići patnja, sigurno! I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: "Ovo je mučan dan! I narod njegov pohrli njemu - a i prije su radili sramotna djela. "O narode moj," - reče on - "eto mojih kćeri, one su vam čistije!* Bojte se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite! Zar među vama nema razumna čovjeka? Ti znaš da nam nisu potrebne tvoje kćeri" - rekoše oni - "ti doista znaš šta mi hoćemo. Ah, da ja samo imam moć" - reče on - "ili da se mogu osloniti na nekog snažnog!" (Kur'an 11; 77 - 81. An-Naml - Hud - Hud)

Oni koji prakticiraju ovu nesreću se podnose vlastitim željama, te su okrenuli leđa jasnih učenja Islama. Ti ljudi će se koristiti bilo kakve racionalizacije kako bi opravdali svoje grešne postupke. Ne varajte se od glatkih taktika Shaitan. On će pokušati sve da i druge mlade muškarce vode u pogrešan način života.

"još prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja; - a Allah je silan i strog." (Kur'an 3: 4 - Ali 'Imran - Imranova porodica)

"Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumnici." (Kur'an 27; 55. An-Naml - Mravi)

"Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!" (Kur'an 7:81- Hud - Hud) "s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite" - odgovor naroda njegova bijaše: "Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!" (Kur'an 29; 29 - 81. Al-'Ankabut - Pauk)