Branko Zivotin, katolički astrolog, hiromant - Beograd

Određivanje točnog datuma trudnoće

 

Kao hiromant sa 30 godina rada, neizbježno je pitanje, kada ću dobiti dijete? Kada ću zatrudnjeti? Hoću li roditi prirodnim putem ili umjetnom Oplodnjom? Takva pitanja koja su vrlo ozbiljna, ne može precizno astrologija da odgovori, jedino precizne odgovore vezano za trudnoću, daće otisak dlana žene i supruga. Na temelju analize ženinog i supruginog dlana, točno se može vidjeti, kada će žena zatrudnjeti i kada će roditi dijete?

Dlan je najmjerodavniji i najprecizniji da se vidi, kada je najbolje da žena zatrudni i kada će u kojoj godini dobiti dijete. U lijevom dlanu se kod žene lako vidi začešće kada će biti. Lako se vidi spol djeteta. Lijevi dlan kod žene uvijek pokazuje prvo rođeno dijete i treće dijete dok desni dlan kod žene, pokazuje drugo i četvrto dijete.

Djevojka koja ima 20 godina do 30 godina, dlan neće pokazati jasno, kada će djecu imati i u kojoj godini će roditi prvo dijete iz razloga što se linije djece nisu formirale na ruci. Može vidjeti iz astrologije tada, kada će ostati u drugom stanju i kada je nabolji razdoblje trudnoće. Kod djevojke koja je navršila 27. godina, desni dlan će pokazati jasno, hoće li imati djece ali se ne može odrediti pol. Pol se može odrediti tek kada neka žena navrši 30 godina iz razloga, što se linija djece tek tada jasno formirala.

Određujem termin trudnoće

Na temelju analize dlana, točno mogu utvrditi, kada će žena ostati u drugom stanju ili kada izvršiti vantelesnu oplodnju.

U 98% ovakvo određivanje trudnoće je nepogrešivo ​​i točno a posebno za osobe koje žele ići na vantelesnu oplodnju ili za žene koje su prešle 43. godinu života.

ZA ŽENU
ZA MUŠKARCA
Ako žena ima 27. godina, putem astrološke karte, mogu odrediti, kada će djevojka ostati u drugom stanju i kada će roditi dijete.
A muškarac ima probleme sa slabom pokretljivosti spermija. Putem analize desnog dlana, otkrivam, točno što treba uraditi da poboljša pokretljivost spermija.
Ako žena ima 30 i više godina, putem analize lijevog dlana, točno mogu odrediti, kada će žena ostati u drugom stanju i kada će roditi dijete.
Ako muškarac ima ima 50% pokretnih spermija, putem analize dlana, točno mogu odrediti dan kada je najbolje da ima odnose sa suprugom. Začešće zagarantirano tada.
Ako žena ima 40 godina i više a želi dijete, na temelju otiska dlana, točno odredim, najpovoljniji period trudnoće bez ikave posljedice za djete i za nju da će biti.
Pokretljivost spermija razvrstavam u četiri kategorije, od A do D. Na temelju tipa pokretljivosti, putem analize dlana muškarca, točno mogu izračunati, kada će biti pokretljivost tipa A.
Ako žena ima neki ginekološki problem a želi ostati u drugom stanju, putem analize dlana, može točno utvrditi, u kojem razdoblju ostati u drugom stanju a da nema nikakve posljedice po dijete i po nju. Da trudnoća bude u redu kao i porođaj.
Ako muškarac ima dovoljan broj pokretljivih spermija a opet žena ne ostane u drugom stanju. Točno mogu vidjeti putem analize dlana, kada je muškarac najplodniji i kada su mu najaktivniji spermiji.
Ako žena želi izvršiti vantelesnu oplodnju bez obzira koliko ima godina. Određujem vrlo precizno datum, kada žena treba izvršiti vantelesnu oplodnju kako bi ostala u drugom stanju.
Određivam točno putem analize dlana kod muškarca, kada je kompatibilan sa ženom oko izvantjelesne oplodnje koja bi bila uspješna.

Ovo je samo jedan mali djelić napisan, šta gledam u dlanu i kako određujem trudnoću. Mada je određivati ​​trudnoću putem otisaka vrlo složen proces, jer se mora znati zdravstveno stanje oba partnera, godine, je li neka ima problem ginekološki, da li je bila operacija ginekološka itd sve to se mora dobro uklopiti s analizom dlana i sa određivanjem trudnoće, kako bi žena ostala u drugom stanju i kako ne bi imala rizičnu trudnoću i dijete s nekom anomalijom.

Što mi je potrebno za određivanje trudnoće

Djevojka ili žena koja nema nikakvih zdravstvenih problema a želi saznati, kada će dobiti dijete. Potrebno mi je sljedeće:

- Otisak desnog dlana
- Dan menstrualnog ciklusa
- Datum rođenja, čas
- PAPA bris i vaginalni iscjedak

Cijena za određivanje trudnoće putem otisaka dlana staje 400 eura. Za taj novac nećete dobiti analizu druge vrste kao ljubav, posao. Isključivo ćete dobiti precizne datume, kada ćete ostati u drugom stanju, odnosno, svi plodni datumi vaše ovulacije za godinu dana a na vama je samo da odredite u kojem ćete danu željeti zatrudnjeti. Ovakvo određivanje trudnoće putem otisaka dlana je 100% nepogrešivo.

Što mi je potrebno za određivanje vantelesne trudnoće

Žena koja ima 40 do 55 godina a želi izvršiti vantelesnu oplodnju ili koja ima nekih ginekoloških zdravstvenih problema a želi zatrudnjeti. Da bi mogao točno i precizno odrediti točan datum izvantjelesne oplodnje, potrebno mi je sljedeće:

ZA ŽENU
ZA MUŠKARCA
- Otisak oba dlana
- Otisak desnog dlana
- Datum rođenja, čas
- Datum rođenja, čas rođenja
- PAPA bris i vaginalni iscjedak
- Spermograf i spermokultura
- Bris na Clamudiu tr.
- Markeri hepatitisa B i C
- Hiv1 i Hiv2
- Bris na Clamudiu tr, Ureaplasmu
- Dan menstrualnog ciklusa  

Žena koja ima 40 ili 50 godina a želi ostati u drugom stanju prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom i želi da joj se odredi točan datum oplodnje, putem otisaka dlana. Cijena staje 500 eura.

Za ovakvu analizu je potrebno otisak dlana od muškarca ili eventualno nalaze koje sam napisao što je potrebno (vidjeti u tablici). Ovakvo određivanje trudnoće putem otisaka dlana je za vantelesnu oplodnju 98% nepogrešivo.

KAKO POSLATI NOVAC IZ INOZEMSTVA
 

Osobe koje žive u inozemstvu a žele naručiti određivanje točnog datuma trudnoće putem analize kroz otisak dlana, mogu učiniti uplatu preko Western Uniona.

Novac uplaćujete onoliko koliko staje određena hiromantska analiza za određivanje trudnoće. Na primjer, ako želite određivanje trudnoće s datumom a imate 27 do 40 godina uplaćujete 400 eura.

Ako imate 40. godina i više ili želite da vam se vidi, kada ćete ostati u drugom stanju putem izvantjelesne oplodnje. Uplaćujete tada 500 eura.

Adresa na koju se šalje novac je:

Branko Zivotin
11040 Belgrade
Serbia

Kada novac uplatite na moj email zivotin@astrovojvodina.com dostavite mi sljedeće:

- Ime i prezime uplatitelja.
- Kontrolni broj uplate.
- Koliko novca ste uplatili.
- Grad i država gdje je uplata izvršena

Kada novac uplatite i dostavite mi vaša pitanja, odgovor ćete dobiti istog dana da sam novac preuzeo.

Konkretnu analizu s preciznim datumima oplodnje, dobivate u roku do 15 dana od dospijeća novca, na onaj vaš email s kojeg ste mi poslali kontrolni broj uplate, otisak dlana i određene medicinske nalaze.